xs
xsm
sm
md
lg

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยไถ่ชีวิตโคกระบือ 70 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ และสมเด็จพระราชินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 70 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 70 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยให้ยืมเพื่อการผลิต ให้เช่าซื้อ ให้ยืมพ่อพันธุ์ และให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2558 สามารถไถ่ชีวิตโคกระบือได้ 1,069 ตัว

ส่วนในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ เพิ่มอีก 70 ตัว แยกเป็นโค 49 ตัว และกระบือ 21 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมียอดเงินผู้บริจาครวมทั้งสิ้น 1,953,000 บาท

ทั้งนี้ ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเลือด และทำเลขรหัสประจำตัวของวัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ก่อนแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงมาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเยี่ยมเยียน และสอบถามปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน

พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นชีวิตทานบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นการต่อชีวิตโคกระบือที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า และมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...