xs
xsm
sm
md
lg

เมืองพัทยาขับเคลื่อน World-Class Standard School

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยา ปิดสนามอินดอร์ภาคตะวันออก เปิดประชุมเสวนาวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

บ่ายวันนี้ (15 พ.ค.) ที่ศูนย์กีฬาในร่มภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และครูนักวิจัยที่ทีผลงานดีเด่นระดับสากลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วงการศึกษาเมืองพัทยา และเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยว่า การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องมีความสำคัญ เมืองพัทยาเองจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ซึ่งเป็นแผนแม่บทการศึกษาฉบับของเมืองพัทยา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษามาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...