xs
xsm
sm
md
lg

หลายหน่วยงานถกปัญหาการวางผังเมืองพัทยา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยา ก่อนหาแนวทางสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (11 เม.ย.) คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาผังเมือง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ก่อนในที่ประชุมจะร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้ผังเมืองพัทยา ตามลำดับ

หลังจาการเดินทางมารับฟังปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดพิจารณาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือ และต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา

ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์ รวมถึงการหาแนวทางอุดหนุนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น