xs
xsm
sm
md
lg

ชัยนาทเร่งเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน-แม่น้ำน้อย สนองนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนร่วมกันเร่งเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน-แม่น้ำน้อย สนองนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

วันนี้ (17 ก.พ.) จังหวัดชัยนาท บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนร่วมกันเร่งกำจัดผักตบชวาที่ขึ้นเต็มลำแม่น้ำน้อย บริเวณอำเภอสรรคบุรี และแม่น้ำท่าจีน บริเวณอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน หรือ ประชารัฐร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจากแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ และป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต ซึ่งจังหวัดชัยนาทสนองนโยบายรัฐบาลจัดทำโครงการ “คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุขจังหวัดชัยนาท” ขึ้นทั่วทั้งจังหวัด

โดยมีเป้าหมายจะกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย และลำคลองสาธารณะในพื้นที่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนผักตบชวาที่นำขึ้นจากแหล่งน้ำ จะนำมากองทำเป็นปุ๋ยหมักให้ประชาชน และเกษตรกรนำไปใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาที่มีปริมาณจำนวนมากในแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งปัญหาด้านอุทกภัย ด้านภัยแล้ง หรือด้านการดำรงชีพ ทั้งภาคการเกษตร การประมงหรือการบริโภคอุปโภค

หากไม่มีการกำจัดอย่างจริงจังก็นับวันจะเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายกำจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจากแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน หรือประชารัฐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...