xs
xsm
sm
md
lg

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับ “บารากู่” ลักลอบนำเข้า มูลค่ากว่า 7 ล้าน(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับ  “บารากู่” ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าต้องห้าม “บารากู่” นำเข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยสำแดงเป็นเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารในครัววันนี้ (15 ก.พ.) ที่บริเวณท่าเทียบท่าเรือ A0 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร พร้อมด้วย นายวิศนุ วัชราวนิช ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และนายอภิชาต ใจงาม หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมสินค้าต้องห้าม “บารากู่” ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดบัญชีสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำสินค้าดังกล่าวไปใช้อันก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ซึ่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลการนำเข้า การส่งออก หรือการนำผ่านประเทศได้เร่งรัดให้ป้องกัน และปราบปรามซึ่งสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าเหล่านี้
สินค้าดังกล่าว สำแดงเป็นเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
โดยสืบทราบว่า จะมีการนำเข้า “บารากู่” ที่ผลิตในประเทศแถบแอฟริกาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการดำเนินในการปกป้องสังคม สุขอนามัยของประชาชน นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้นายจำเริญ โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษากรมศุลกากร วางแผนดำเนินการจับกุมในครั้งนี้

นายกิตติ กล่าวว่า จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แอสม่าคอฟฟี่ช็อป แอนด์ เรสเทอรองท์ จำกัด ได้นำสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลข PCIU 1573711 บรรทุกเรือ KOTA HARMUNI จาปประเทศอียิปต์เข้ามาประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำใบขนส่งสินค้าขาเข้าเลขที่ A011 05902 03037 สำแดงสินค้าจำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 เป็นเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารในครัว และรายการที่ 2 เป็นของใช้สำหรับในครัว ประเทศกำเนิด EGYPT จำนวน 126 BX และ 117 BX ตามลำดับ รวมราคาของ 203,287.21 บาท ชำระภาษีอากรขาเข้าทั้งสิ้น 68,539 บาท
โดยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ มาทัั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ชุด มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท
ผลการตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ พบ “บารากู่” หม้อสูบยาสูบแบบอาหรับพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ทำจากวัสดุประเภทแก้ว และเหล็กขนาดต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ชุด โดยบรรจุมาในหีบห่อ จำนวน 243 BX มูลค่าของกลางประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงนำของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16, 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ยึดของกลางไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง ที่ผ่านมาผลการจับกุมสินค้านำเข้า สินค้าส่งออก และสินค้านำผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ในรอบปี พ.ศ.2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น 401 ราย คิดเป็นภาษีอากร (รวมค่าปรับ) ที่เรียกเก็บเพิ่ม จำนวนกว่า 170 ล้านบาท
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...