xs
xsm
sm
md
lg

บุรีรัมย์ระดมซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกหวั่นระบาดหน้าแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บุรีรัมย์ - สาธารณสุขเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.บัวทอง ระดมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม. ซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3-3-1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเชิงรุก เพื่อรับมือโรคไข้เลือดออกที่อาจจะระบาดช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ (16 ม.ค.) สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้ระดมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ทั้ง 15 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบัวทอง ร่วมกันซักซ้อมแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3-3-1 (สามสามหนึ่ง)

โดยการจำลองสถานการณ์จริงว่ามีเด็กวัย 3 เดือน ในหมู่บ้านหนองเพชร ม.9 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยตามขั้นตอนตามมาตรการ 3-3-1 เมื่อทราบว่ามีเด็กป่วยทางโรงพยาบาลจะต้องแจ้งข้อมูล รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม.ได้รับทราบภายใน 3 ชั่วโมง

จากนั้นจะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันโรคจุดเสี่ยงในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้น จะต้องดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่การสอบสวนวินิจการระบาดของโรค ปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงในชุมชน

ระดมฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบต กำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 1 วัน เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ นายชาตรี ท้าวพยุง นายก อบต.บัวทอง ยังได้ลงนามประกาศสงครามกวาดล้างยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และผู้นำชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2 ราย ขณะปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมากกว่า 200 คน เสียชีวิต 1 ราย

นายรังสรรค์ พนานุสรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการ 3-3-1 อย่างถูกวิธี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะปัจจุบันโรคไข้เลือดออกไม่ได้ระบาดเฉพาะช่วงหน้าฝน แต่สามารถระบาดได้ในทุกฤดูกาล
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...