xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ปราจีนบุรีเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปราจีนบุรี - สสจ.ปราจีนบุรี เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เตือนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้ (16 พ.ย.) นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เผยว่า จากสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 พ.ย.2558) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ.ปราจีนบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จำนวนทั้งสิ้น 1,785 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 376.77 รายต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยทั้งหมด 63 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 95.38 โดย สสจ.ปราจีนบุรี ได้เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เตือนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนร่วมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด

โดยเน้นกิจกรรม 5 ป. ปราบยุงลาย (เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ) และ 1 ข. ขัดไข่ และจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกตามอำเภอต่างๆ พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกฉีดพ่นยา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องการการแพร่ระบาด ทั้งนี้ หากพบบุตรหลานมีไข้สูง ซึม ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกก่อน และรีบพาไปพบแพทย์ทันที

สำหรับโรคไข้เลือดออกยังไม่มีวัคซีนที่สำเร็จรูป และยังไม่มียารักษาเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ คือ มีการให้ยาลดไข้ เช็ดตัว และการป้องกันภาวะหากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการเป็นหวัด เว้นแต่จะเป็นไข้ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...