xs
xsm
sm
md
lg

“อำเภอศรีราชา” ประชุม คกก.กำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“อ.ศรีราชา” ประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่ โซนนิ่ง ใกล้สถานศึกษา
ศูนย์ข่าวศรีราชา - “อำเภอศรีราชา” ประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา และหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 39 แห่ง เบื้องต้นถ้าเปิดก่อนคำสั่ง คสช.ยังสามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ แต่หากกระทำผิดกฎหมายจะถูกสั่งปิด หรือยกเลิกใบอนุญาตทันที ส่วนร้านใหม่เปิดยากขึ้น

น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษานั้น เนื่องจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องมาตรการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

นอกจากนั้น ให้หน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อวางหลักการ และแนวทางปฏิบัติและพิจารณากำหนดคำนิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ประกอบด้วย

1.บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาจากระยะจากสถานศึกษา 2.บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา

3.บริเวณดังกล่าวมีลักษณะที่ทีมีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุม หรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา และ 4.บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา

น.ส.นริศรา กล่าวต่อว่า สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา สถานศึกษาที่ต้องพิจารณากำหนดโซนนิ่ง จำนวน 39 แห่ง โดยแบ่งเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 9 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และโรงเรียนวัดมโนรม

2.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จำนวน 12 แห่ง เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม และโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

3.เทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 6 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดศรีมหาราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

4.เทศบาลตำบลบางพระ 5 แห่ง เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ,โรงเรียนบางพระวิทยา ,โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) และโรงเรียนประเสริฐสุข

5.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 1 แห่ง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 6.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 3 แห่ง เช่น โรงเรียนหุบบอน โรงเรียนเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ และ 7.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 3 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โรงเรียนวัดตโปทาราม และโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา)

น.ส.นริศรา กล่าวว่า สำหรับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดดำเนินการมาก่อนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ต่อไป แต่หากกระทำผิดข้อกฎหมายที่กำหนดก็อาจจะถูกสั่งปิด หรือยกเลิกใบประกอบกิจการได้ ส่วนสถานบริการแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้สถานการศึกษาดังกล่าวก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้
หน่วยงานต่างๆเข้าร่วม จัดโซนนิ่งกัน
ในอำเภอศรีราชา มีสถานศึกษา 39  แห่ง มีการจัดโซนิ่ง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...