xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นครปฐมนำวางพวงมาลา รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันนี้ (23 ต.ค.) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นได้คล้องมาลัยพระกร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

สำหรับในปี 2558 เป็นวาระครบรอบ 105 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า และรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ พสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน ซึ่งในปี 2453 ทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น