xs
xsm
sm
md
lg

คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.บูรพา เตรียมจัดประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ฉลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัฒน์ ท้องถิ่นภิวัฒน์ นัยต่อสังคมไทย” ต้นเดือน พ.ย. กระตุ้นสังคมตระหนึกถึงความสำคัญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะและงานท้องถิ่น

วันนี้ (24 ก.ย.) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีการแถลงข่าว “การจัดงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15” ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการการจัดการประชุมฯ และ ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ ก็เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการบรรยาย อภิปรายกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงนโยบายสาธารณะต่อการแก้ไขตามสภาพปัญหาในระดับต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ได้มีโอกาสทบทวนการศึกษาวิจัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ ส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนึกถึงความสำคัญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ งานท้องถิ่น ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางสังคม

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตระดับอุดมศึกาได้แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งผลักดันให้งานวิจัยและผลงานทางวิชาการและแนวคิดในระดับท้องถิ่นมีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงกลไกการทำงานของภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวว่าการจัดประชุมดังกล่าวนอกจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพแล้ว ยังถือเป็นการดำเนินงานเพื่อฉลองครบรอบการดำเนินงาน 60 ปี ของมหาวิทยาลัยฯอีกด้วย ที่สำคัญทางคณะได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วกว่า 80% ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบ และขณะนี้มีผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมากแล้วเช่นกัน

“การสัมมนาในครั้งนี้เราได้เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจด้านรัฐศาสตร์ เข้ารับฟังการสัมมนา และเข้าร่วมงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งภายในงานจะมีการออกร้านของร้านหนังสือชั้นนำ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งที่ 15 นี้ เราใช้ชื่อหัวข้อ โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัฒน์ ท้องถิ่นภิวัฒน์ นัยต่อสังคมไทย”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...