xs
xsm
sm
md
lg

“ทต.วังกะ” เตรียมฝึกอบรมเด็ก-เยาวชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี - เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี เตรียมฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และพนักงานเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมขึ้นป้ายแสดงเจตนารมณ์ชัดเจน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (22 ก.ค.) นายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันเราจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การคอร์รัปชันทำให้ประเทศชาติของเราได้รับความเสียหาย ประเทศชาติขาติการพัฒนา ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม

เทศบาลตำบลวังกะ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชัน เด็ก และเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นความหวังของชาติในอนาคตข้างหน้าคือตัวแปรที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ จึงจะทำการฝึกอบรมเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ จากโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รวมทั้งพนักงานของเทศบาล รุ่นแรกรวม 50 คน โดยจะเปิดการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลวังกะ

รวมทั้งตั้งขบวนเดินรณรงค์แจกสติกเกอร์ตามหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันจันทร์ ที่ 26 ก.ค. จากนั้น ทางเทศบาลตำบลวังกะ จะนำเด็ก และเยาวชน รวมทั้งพนักงานเทศบาลฯ ที่เข้าอบรมไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สตง. จังหวัดกาญจนบุรี และที่ ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะกำหนดวันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

เชื่อว่าทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตคอร์รัปชันจะได้ประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนไม่ทุจริตต่อหน้าที่ในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทศบาลตำบลวังกะ ได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเอาไว้ที่ริมถนนหน้าเทศบาลฯ ให้ประชาชนได้เห็นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันอีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...