xs
xsm
sm
md
lg

คาดศูนย์บำบัดฟื้นฟูเหยื่อยาเสพติด รพ.โพนโฮง สปป.ลาว เสร็จปลายปี 58

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตัวแทนฝ่ายไทย-ลาวร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บำบัดผู้เสพยาเสพติด รพ.โพนโฮง สปป.ลาว
หนองคาย - หนองคาย-แขวงเวียงจันทน์เกาะติดการสร้างศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว หลังกระทรวงการต่างประเทศของไทยอนุมัติงบสร้าง พร้อมจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ 43 ล้านบาท คาดเสร็จปลายปีนี้

เช้าวันนี้ (15 ก.ค.) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หนองคาย ประชุมเตรียมการและจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยฝ่ายไทยมีนายแพทย์ วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนฝ่ายลาวนำโดยนางสุลิเวียงไซ จันทะลาด รองหัวหน้าแผนกโรงหมอ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ดร.ทองขำ ไซซนิด ผู้อำนวยการโรงหมอโพนโฮง นำคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย

นายแพทย์ วิวรรธน์กล่าวว่า สปป.ลาวได้เสนอโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ต่อสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการก่อสร้างตึก 1 หลัง และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โดยได้มีการส่งมอบตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บางชนิดใช้ไม่ได้

จึงเสนอให้มีการปรับปรุงเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและศูนย์รองรับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขในเขตเมืองโพนโฮง จากการหารือร่วมกันของสองฝ่ายเมื่อปี 2547 ฝ่ายไทยเห็นชอบจะให้ความช่วยเหลือปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองโพนโฮงตามที่เสนอ และเพิ่มเติมการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ และพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในหลักสูตรที่จำเป็น

กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง โดยได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวนประมาณ 46 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างรวมอุปกรณ์การแพทย์ 43 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการ 3 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น จังหวัดหนองคายได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับบริษัท เอฟ.ที.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 37 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้าง และมีการส่งมอบงานงวดแรกไปเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ 6 หลัง ซึ่งมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารไปเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รมช.สาธารณสุข และนายทองลุน สีสุลิด รมว.สาธารณสุข สปป.ลาว ร่วมประกอบพิธี โครงการนี้ตามสัญญาว่าจ้างกรอบ 450 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2558


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...