xs
xsm
sm
md
lg

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ฯ จับมือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จับมือสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 14 รุ่นที่ 18 พร้อมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท หวังปลูกฝังทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่เยาวชนลูกหลานของเรา เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปวันนี้ (20 เม.ย.) ที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันเปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 14 รุ่นที่ 18 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน จาก 7 โรงเรียนในอำเภอศรีราชา พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือดำเนินการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์จากการมาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ค่ายเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล จึงเป็นความตั้งใจของหน่วยงานความร่วมมือที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งใช้สัญลักษณ์เสือ เป็นตัวแทนของการรักษ์ป่า และปลา เป็นสัญลักษณ์ของการรักษ์ทะเล เพื่อมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า ทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา มีความห่วงใย และตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้เยาวชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป

โครงการค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” เป็นความภาคภูมิใจของเราโครงการหนึ่ง เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มา น้องๆ เยาวชนที่เคยผ่านโครงการนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ESSO-Zoo Volunteer) เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในละแวกใกล้เคียงหลายกิจกรรม นับเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งทุกประการ

“ในวันนี้พวกเรากำลังทำในสิ่งที่จะเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่ง ด้วยการปลูกฝังทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่เยาวชนลูกหลานของเรา เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป”

พร้อมกันนี้ ทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดสรรเพื่อสนับสนุนโครงการ “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” กลุ่มผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...