xs
xsm
sm
md
lg

“พล.อ.อ.ขวัญชัย” คว้าตำแหน่ง สปช.อุดรธานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ข้าราการบำนาญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อุดรธานี
อุดรธานี - พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ข้าราชการบำนาญ เข้าตา คสช. ได้รับคัดเลือกให้เป็น สปช.อุดรธานีแล้ว

จากการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดอุดรธานี ได้ทาบทามบุคคลเพื่อเป็น สปช.อุดรธานีจากทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ข้าราชการบำนาญ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย นักธุรกิจ นายศักดิ์ชัย อุ่นกิตติคุณ นักธุรกิจ ผศ.พิศมัย ธารเลิศ ข้าราชการบำนาญ และนายสุพร สุภสร ข้าราชการบำนาญ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 1 คนนั้น

คสช.ได้พิจารณาคัดเลือกให้ พล.อ.อ.ขวัญชัยเป็น สปช.อุดรธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2557
กำลังโหลดความคิดเห็น