xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อเช้าวันนี้ (22 ก.ค.) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก หัวหน้าส่วนราชราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นพร้อมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยการพร้อมใจกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล

นอกจากนี้ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่องความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมแจกป้ายสติกเกอร์ “บ้านนี้รักษาศีล 5” แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติในการมีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข
กำลังโหลดความคิดเห็น