xs
xsm
sm
md
lg

จันท์จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จ.จันท์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
จันทบุรี - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่โรงแรมนิวแทรเวิล์ดลอร์ด จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อมนุษย์โดยตรง สร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขภาวะโลกร้อน รณรงค์และประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด Raise Your Voice Not the Sea Level ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก

นอกจากนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวบรรยาย และฝากข้อคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คือ 1.ต้องไม่ทำ 2.ไม่ให้คนอื่นทำ และ 3.เห็นใครทำต้องไม่ยอม รวมทั้งข้อคิดของมหาตมะคานธี ที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีพอเพียงสำหรับคนทั้งโลก แต่มันไม่เพียงพอสำหรับคนคนเดียว

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ของจังหวัดจันทบุรี นอกจากจะมีการบรรยายสัมมนาให้ความรู้แล้ว ยังมีการแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิกฤตภาวะโลกร้อน การแสดงภาพถ่ายผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในประเทศไทย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...