xs
xsm
sm
md
lg

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโรงกลั่นน้ำเอสโซ่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จัดสวนสัตว์สัญจร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโรงกลั่นน้ำเอสโซ่ ศรีราชา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จัดสวนสัตว์สัญจร ณ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศ


วันนี้ (3 มิ.ย.) นายสุริยา แสงพงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นางทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา พร้อมด้วย นายสนธยา นาคปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) และเจ้าหน้าที่คณะทำงานสวนสัตว์สัญจร สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนปลาย

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 7 ฐาน และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็กๆ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์ดุสิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงกาอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่างๆ ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เช่น ฐาน Why Zoo สัตว์ป่ามหาสนุก ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach Program เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมให้ความรู้แก่เด็กๆ เยาวชน โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม กิจกรรมสวนสัตว์สัญจร เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์ สู่การศึกษาในโรงเรียน โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง

โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมดคือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบานสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ขาดไม่ได้ก็คือ กิจกรรมที่จะทุกคนได้เรียนรู้ถึง 7 ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐาน Why Zoo ทำไมต้องมีสวนสัตว์ ฐานระบบนิเวศทางทะเล ฐานเศรษฐกิจพอเพียง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...