xs
xsm
sm
md
lg

ท่าเรือเจซี มารีน วาง 5 มาตรการป้องกันการขนถ่านถ่ายหิน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสนธิ  คชวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านบริเวณอ่าวอุดม
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือเจซี มารีน เซอร์วิส วาง 5 มาตรการป้องกันปัญหาการขนถ่านถ่ายหิน พร้อมให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดมเข้าทำการตรวจสอบระหว่างการขนถ่าย

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสนธิ คชวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของชาวบ้านบริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือบริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 2 พร้อมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดม เข้าร่วมประชุม

โดยบริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอมาตรการป้องกันปัญหา 5 มาตรการ โดยให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดม เข้าทำการตรวจสอบขณะการขนถ่ายถ่านหิน โดยมาตรการแรกเป็นการป้องกันการขนถ่ายถ่านหินจากเรือสู่รถบรรทุก ด้วยการตักถ่านหินด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ตกหล่น หากมีลมพัดแรงเข้าหาชุมชน และบริษัทจะพรมน้ำลงพื้นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายทุกครั้ง หรือหยุดการขนถ่ายจนกว่าลมจะเบาลง

มาตรการที่สอง ใช้ผ้าใบปิดคลุมเรือที่บรรทุกถ่านหินทุกครั้ง และจะเปิดผ้าใบก็ต่อเมื่อมีการขนถ่ายถ่านหินเท่านั้น มาตรการที่สาม ปูรองพื้นด้วยพลาสติกสีดำอย่างหนา ระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือเพื่อป้องกันการตกหล่นของถ่านหินลงสู่ทะเล

มาตรการที่สี่ ทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือตลอดเวลาขณะที่กำลังขนส่ง และหลังจากที่ทำการขนถ่ายเสร็จแล้ว และมาตรการที่ห้า ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ขนถ่ายถ่านหินอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่น และฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเสนอแนวทางลดฝุ่นละออง โดยการสร้างแนวป้องกันฝุ่นละอองที่จะลงสู่น้ำทะเล ซึ่งได้ออกแบบการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าท่าเทียบเรือ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน และขณะที่ยังไม่มีการก่อสร้างบริษัทจะขนถ่ายถ่านหินด้วยความระมัดระวัง ตามที่ได้ทำสัญญาไว้จนหมด แล้วจะเริ่มขนถ่ายถ่านหินอีกครั้งต่อเมื่อทำการก่อสร้างหลังคาเสร็จแล้ว

และทุกครั้งมีการขนถ่ายถ่านหิน บริษัทจะส่งข่าวทาง SMS ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดมทราบทุกครั้ง ส่วนของการใช้รถใช้ถนนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และเสียหายจากรถบรรทุกจะขอให้เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเจ้าภาพ เชิญทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจซี มารีน จำกัด บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด และบริษัท สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด มาหารือเพื่อหามาตรการการป้องกัน และแก้ปัญหาต่อไป
ตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ตัวแทนจากชุมชนบ้านอ่าวอุดม หรือคณะกรรมการในการติดตามปัญหาที่เกิดจากท่าเรือเจซี มารีน
กำลังโหลดความคิดเห็น