xs
sm
md
lg

เมืองรถม้าชงที่ 151 แปลง 3 หมื่นไร่ ร่วมปลูกป่า “80 พรรษามหาราชินี”

เผยแพร่:

ลำปาง - จังหวัดเคาะเลือกพื้นที่ 151 แปลงรวมกว่า 30,000 ไร่ เข้าโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า “80 พรรษา มหาราชินี”

วันนี้ (26 พ.ค.) นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานสำรวจ และคัดเลือกพื้นที่เพื่อรับรองการคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการ “ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ” และโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” ได้แล้ว

โดยเบื้องต้นได้เลือกพื้นที่ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งที่สาธารณะ ที่ ส.ป.ก. และพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม 151 แปลง เนื้อที่ 33,309 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 8 แปลง เนื้อที่ 1,952 ไร่ พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ 84 แปลง เนื้อที่ 7,255 ไร่ แบ่งเป็นป่าชุมชน 77 แปลง เนื้อที่ 4,155 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 7 แปลง เนื้อที่ 3,100 ไร่

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 59 แปลง เนื้อที่ 24,102 ไร่ แบ่งเป็นของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) 42 แปลง เนื้อที่ 17,002 ไร่ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาแพร่) 5 แปลง เนื้อที่ 1,300 ไร่ และของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สาขาเชียงราย) 12 แปลง เนื้อที่ 5,800 ไร่

ทั้งนี้ พื้นที่ที่คัดเลือกทั้งหมดถือว่าเข้าเกณฑ์ 4 ประการที่กำหนดไว้ คือ 1. ต้องเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ถูกบุกรุกตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นพื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 3. ต้องมีพิกัดแปลงที่ดินที่ชัดเจน พร้อมมีรูปภาพประกอบ และ 4. พื้นที่นั้นต้องไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับราษฎร

หลังจากนี้ ทางจังหวัดจะได้รับรอง พร้อมจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขั้นต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...