xs
sm
md
lg

หมอเตือนคนเชียงใหม่งดออกนอกบ้าน เลี่ยงเผชิญมลพิษทางอากาศ

เผยแพร่:

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - สาธารณสุขเชียงใหม่เตือนประชาชนงดออกทำกิจกรรมนอกบ้าน เลี่ยงเผชิญมลพิษทางอากาศ เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งเกินมาตรฐาน หมอกควันหนาคลุมทั้งเมือง พร้อมสั่งทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยรุนแรงต่อเนื่อง หากถึงขั้นวิกฤตอาจจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย

วันนี้ (21 มี.ค.) ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนหลังปัญหาหมอกควันไฟป่า และคุณภาพอากาศในพื้นที่มีแนวโน้มวิกฤตรุนแรง ซึ่งวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 พุ่งสูงเกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. โดยอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งสภาพตัวเมืองถูกหมอกควันปกคลุมหนา

ทั้งนี้ หากไม่มีความจำเป็นควรเลี่ยงการออกทำกิจกรรมนอกอาคาร หากจำเป็นให้สวมใส่เสื้อแขนยาว แว่นตา ป้องกันผิวหนังระคายเคือง และระคายเคืองเยื่อบุตา และสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ปอด

ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคที่เป็นผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่อาจจะเพิ่มขึ้นนั้น ได้กำชับโรงพยาบาลทุกแห่งในความดูแลให้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยเวลานี้ผู้ป่วยยังไม่เพิ่มขึ้น แต่ตามปกติมักจะเพิ่มขึ้นหลังจากคุณภาพอากาศมีปัญหา 1-3 วัน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ขณะเดียวกันให้เริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด และโรคเรื้อรัง เพื่อนำไปใช้สวมใส่แล้ว เบื้องต้นมีการหน้ากากอนามัยที่พร้อมแจกจ่ายประมาณ 100,000 ชิ้น

นอกจากนี้ กรณีที่ปัญหามีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤต อาจมีความจำเป็นต้องอพยพกลุ่มเสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว เพื่อใช้ห้องประชุมของแต่ละแห่งเป็นพื้นที่รองรับ เนื่องจากที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และมีพื้นที่มากพอที่จะรองรับการอพยพกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของตัวเองได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...