xs
sm
md
lg

สพป.เลย 1 สานต่อโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”

เผยแพร่:

เลย - เลยยังเผชิญภัยหนาว สพป. 1 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม บรรเทาความหนาวเย็นให้นักเรียนที่ประสบภัย ตามโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”

วันนี้(3 ม.ค.)ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เลย เขต 1 กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดที่ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาว ซึ่งผลสำรวจเบื้องต้นมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.นาด้วง อ.เชียงคาน อ.ท่าลี่ และอ.ปากชม ประมาณ 20,000 คน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวเย็น สพป.เลย เขต 1 จึงสานต่อโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี พร้อมตั้งศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่สพป.เลย เขต 1 ถนนพิพัฒนมงคล อ.เมือง โทร. 042-811-301 ต่อ 4 และที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด หรือโอนเงินเข้าบัญชี "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 403-0-20926-2

"ได้กำชับให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามสภาพอากาศ ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย อบอุ่นร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กนสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้"
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...