xs
sm
md
lg

ทม.แม่สอดพบ ส.ส.เมียวดี สานความสัมพันธ์พลเมืองสองฝั่ง

เผยแพร่:

ตาก - นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พบ ส.ส.เมียวดี สร้างความสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว นำไปสู่ความเจริญรับ AEC

วันนี้ (28 ก.ย.) นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมนายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด และผู้บริหารเทศบานครแม่สอด ได้เดินทางเข้าพบ นายอูตานอู่ (U Than Oo) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเมียวดีของสหภาพเมียนมาร์ ที่สำนักงานพัฒนาจังหวัดเมียวดี โดยมีผู้แทนภาคประชาชนของพม่าให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยเจรจาระหว่าง ผู้แทนภาคประชาชนในฐานะตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีระหว่างตัวแทนของประชาชนและท้องถิ่น จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยในจังหวัดเมียวดี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนภาคประชาชนกับคนท้องถิ่นแม่สอด-เมียวดี

รายงานข่าวแจ้งว่า การพบปะระหว่างคณะนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเมียวดีของพม่า ได้มีข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในท้องถิ่นทั้งสองฝั่ง คือ 1. ความร่วมมือการพัฒนาการค้าชายแดน 2. ความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนและเยาวชนไทย-พม่า ทั้ง ในระดับประถม-มัธยมและการเปิดมหาวิทยาลัยนานาชาติ 3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 4. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมประเพณี การเรียนรู้ภาษา

5. การพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการก่อสร้างเส้นทางแม่สอด-เมียวดี-กอกาเรกและเมืองชั้นในของพม่า เพื่อส่งเสริมการค้า การผลักดันให้เปิดเที่ยวบินแม่สอด-กรุงร่างกุ้ง 6. การพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ในการสร้างรายได้ร่วมกัน 7. การสนับสนุนการใช้สินค้าของกันและกัน 8. การพัฒนานครแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...