xs
xsm
sm
md
lg

ศรีสะเกษนำร่องลงนาม “MOU” ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ลงนาม “MOU” ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100  %  ร่วมกับ สถานศึกษา สถานประกอบการ นำร่อง 20 แห่ง วันนี้ (  25 ก.ย.)
ศรีสะเกษ - ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษลงนาม “MOU” ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ นำร่อง 20 แห่ง เพื่อลดการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันนี้ (25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานศึกษา และสถานประกอบการนำร่องจำนวน 20 แห่ง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเน้นไปยังนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุด

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเวทีเสวนาสาธารณะของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายสุขสันต์ บุญแสงโท หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสุขสันต์ บุญแสงโท หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2554-ก.ค. 2555 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 337 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นประเภทรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 195 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย และกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือกลุ่มเยาวชน และผู้ใช้แรงงาน

ทางด้าน นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ความสำเร็จในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในวันนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกันในสังคม ซึ่งหวังว่าหลังจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้แล้วเสร็จ ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการจะยึดถือข้อตกลงนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป
นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าฯศรีสะเกษSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...