xs
sm
md
lg

อบต.น้ำสวยจัดกิจกรรม “รวมพลังน้ำสวยเทิดไท้องค์ราชัน”

เผยแพร่:

เลย - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย จัดโครงการ “รวมพลัง น้ำสวย เทิดไท้องค์ราชัน” หวังการรณรงค์รักษาความสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาดในพื้นที่ตำบลน้ำสวย 11 หมู่บ้าน

วันนี้ (31 ม.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลัง น้ำสวย เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยฯ มีข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน นักเรียน ร่วมโครงการนับพันคน

นายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (ครบ 7 รอบ) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย พร้อมด้วย หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลน้ำสวย จำนวน 11 หมู่บ้าน

กิจกรรมประกอบด้วย การปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน จำนวน 900 คัน การทำความสะอาดในหน่วยงานราชการ ถนน รางระบายน้ำ สถานที่รอบบ้าน ตามโครงการทำหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาด และลดการใช้พลังงานตามโครงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความจงรักภักดีและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จึงจัดโครงการ “รวมพลัง น้ำสวย เทิดไท้องค์ราชัน” ขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันในการพัฒนาชุมชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...