xs
xsm
sm
md
lg

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่เผยสุดซาบซึ้งน้ำใจคนไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ลงนามในความตกลงที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณกว่า 3.6 ล้านบาท สร้างหอพักนักเรียนให้โรงเรียนบ้านเลโคะ ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชนกลุ่มน้อย พร้อมเผยสุดทราบซึ้งน้ำใจชาวเชียงใหม่ และคนไทย หลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวญี่ปุ่น

วันนี้ (18 มี.ค.) ที่สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายคะซุโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันลงนามในความตกลงที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนเลโคะ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme:GPP) มูลค่า 3,602,000 บาท

โดยโครงการดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพัก สำหรับนักเรียนชายจำนวน 1 หลัง และนักเรียนหญิงจำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งครุภัณฑ์ที่จำเป็น ให้กับโรงเรียนเลโคะ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ชายแดนไทย-พม่า ปัจจุบันมีนักเรียนกะเหรี่ยงจำนวน 164 คน ซึ่งบ้านอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างจากโรงเรียน 5-23 กิโลเมตร การเดินทางยากลำบาก ทำให้นักเรียนมัธยมต้น 75 คน จาก 98 คน ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านพักนักเรียนหลังปัจจุบัน และบางส่วนต้องอาศัยที่พักชั่วคราวในโรงเรียน ซึ่งมีสภาพแออัด ทรุดโทรม เครื่องนอนไม่เพียงพอ และห้องน้ำขาดสุขอนามัย

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า การสนับสนุนงบประมาณดงกล่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนเลโคะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว ที่ต้องหยุดการเรียนไปทุกๆ ปี เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน

โดยคาดหวังว่า การก่อสร้างหอพักหลังใหม่นี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กนักเรียนชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้แก่ชุมชนดังกล่าวด้วย

ส่วนข้อถามที่ว่ากรณีเกิดเหตุพิบัติภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น จะส่งผลกระทบต่อโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อประเทศที่ด้อยโอกาสมากกว่าหรือไม่นั้น นายคะซุโอะ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศต่างๆ ที่ด้อยโอกาสมากกว่านั้น เป็นสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามทำอยู่แล้ว

สำหรับความช่วยเหลือต่างๆ ที่หน่วยงาน องค์กรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันระดมบริจาคให้เพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยนั้น นายคะซุโอะ กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มีการสรุปอย่างละเอียด ว่า ได้รับบริจาคเงินหรือสิ่งของความช่วยเหลือต่างๆ มาเป็นจำนวนเท่าไร แต่เงินหรือสิ่งของนั้นไม่มีความสำคัญเท่ากับน้ำใจที่ชาวเชียงใหม่ และคนไทยมีให้กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตนเองรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามดังกล่าวแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ ได้ทำการมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านกงสุลใหญญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ด้วย โดยเงินดังกล่าวรับบริจาคมาจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียน
กำลังโหลดความคิดเห็น