xs
xsm
sm
md
lg

6 นอภ.พะเยารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พะเยา - จังหวัดพะเยามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ 6 นายอำเภอผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบโล่ห์เกียรติคุณดีเด่น แก่อำเภอที่บริการประชาชนดีเด่น

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ได้มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ให้กับนายอำเภอ 6 คน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ นายอำเภอจุน, นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูร นายอำเภอดอกคำใต้, นายสุธี ภู่จินดา นายอำเภอภูซาง, นายเด็ดดวง อนุกูล นายอำเภอภูกามยาว, นายเข็มทอง ม่วงสุข นายอำเภอแม่ใจ และนายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอปง

ทั้งนี้ กองบัญชาการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า นายอำเภอทั้ง 6 คน ในฐานะผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนอำเภอ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้มอบโล่เกียรติคุณอำเภอที่ได้รับรางวัล “การจัดการอำเภอเพื่อบริการประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2551 ซึ่งอำเภอที่ได้รับโล่เกียรติคุณ คืออำเภอเมืองพะเยา โดยมีนายธีระชัย นิติมณฑล นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้รับ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...