xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมพบกับกิจกรรม Library Alive เที่ยวตะลอนรู้กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่กันยายน 2565 - มกราคม 2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD), สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมเปิดตัวโครงการจัดกิจกรรม Library Alive: ห้องสมุดมีชีวิต เที่ยวตะลอนรู้กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่กันยายน 2565 - มกราคม 2566 โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมเปิดงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565
 
          นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.มีแหล่งทรัพยากรเยอะมาก ทั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และสถานที่ส่งเสริมการรักการอ่านมากมาย การอ่าน การเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา ซึ่งกทม.ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคม ตื่นเต้นที่จะได้เห็น 8 กิจกรรม ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วจบไป แต่จะสร้างความรู้ และทำให้กทม.มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  


          ด้านนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวถึงบทบาทในฐานะภาคีเครือข่ายว่า อุทยานการเรียนรู้TK Parkส่งต่อแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตให้สังคมไทยมายาวนานกว่า 17 ปี มีต้นแบบที่ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับทางกทม.OKMDและสำนักพิมพ์มติชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมLibrary Aliveห้องสมุดมีชีวิตในครั้งนี้รวมทั้งในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้สร้างสรรค์ของกทม. ที่จะมีความร่วมมือกับกทม. ต่อไปอีกในอนาคตอีกแน่นอน
          เราส่งเสริมแนวคิดการทำห้องสมุดมีชีวิตโดยสร้างสรรค์แนวทางการทำให้หนังสือที่วางอยู่บนชั้น มีชีวิต มีความน่าสนใจ สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย โดยเน้นไปที่การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย นำสื่อสมัยใหม่มาช่วยสร้างสีสันให้คนทุกวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

          นายโตมร  ศุขปรีชาผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อธิบายเพิ่มเติมในการดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้ว่า การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรห้องสมุดผ่านการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ และเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้รู้จักห้องสมุดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เที่ยวตะลอนรู้กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งคัดเลือกห้องสมุดจากความโดดเด่นของพื้นที่ เรื่องราว ประวัติศาสตร์ รวมถึงอัตลักษณ์ของห้องสมุดนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และระดับนโยบาย จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สรุปเนื้อหาจากการสำรวจและจัดการ เทรนนิ่ง เพื่อให้ทราบปัญหาในการทำงาน


          โดยกิจกรรมLibrary Alive :ห้องสมุดมีชีวิต เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้น 7 ครั้ง ดังนี้
กิจกรรม ครั้งที่ 1 นั่งรถไฟไปห้องสมุด วันที่ 4 ก.ย.65 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม (ภาคเช้า) และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน (ภาคบ่าย)
กิจกรรม ครั้งที่ 2 จากกลอนสดถึงแร็พเพอร์ วันที่ 8 ต.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ-พูนทรัพย์
กิจกรรม ครั้งที่ 3 ก่อร่างสร้าง”ดุสิต” ล่องประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม วันที่ 12 พ.ย.65 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต
กิจกรรม ครั้งที่ 4 เปิดกองบัญชาการลับขบวนการเสรีไทย วันที่ 26 พ.ย.65 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์
กิจกรรม ครั้งที่ 5 หุ่นยนต์ก็มีหัวใจ:เรื่องเล่าของนิทานบนลานหญ้า วันที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน
กิจกรรม ครั้งที่ 6 แนะให้แนว:แบ่งปันเรื่องราวของคนจากหลายสาขาอาชีพ วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี
กิจกรรม ครั้งที่ 7 อ่านและเขียน-เรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ 21 ม.ค.66 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.okmd.or.th/LibraryAlive และ www.tkpark.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น