xs
xsm
sm
md
lg

ค้านสายตา!! ไหน? เอกลักษณ์ความเป็นไทยใน "เพลงชาติเวอร์ชันใหม่" เตือนอย่าดึง "ศาสนา" มาเกี่ยวข้อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไม่มีวัด-พระสงฆ์-ประเพณี!? เอ็มวี “เพลงชาติไทย” ถูกท้วงติงจากกลุ่มชาวพุทธ ให้สั่งระงับใช้เพลงชาติฉบับปรับปรุง เพราะขาดสัญลักษณ์การแสดงถึงความเป็นไทย ฟากนักวิชาการศาสนาชี้ “ดีที่สุดคือไม่เอาเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยว เพราะศาสนามีแต่แนวโน้มทำให้เกิดความขัดแย้ง”

ร้องผู้ตรวจฯ ระงับ “เพลงชาติ” รูปแบบใหม่

แบบไหนถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์!? สำหรับ เอ็มวี “เพลงชาติไทย” เวอร์ชันใหม่ บนแผ่นดินรัชกาลที่ 10 หลังจากเผยแพร่ได้ไม่นาน ด้วยการเสนอภาพสะพานภูมิพล พสกนิกร ธงชาติ รวมถึงข้าราชการในแผ่นดินแสดงออกถึงความจงรักภักดี และยังปรับทำนองคำร้องให้อ่อนลงเพื่อความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

แต่กลับกลายเป็นว่า ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พาศิกา สุวจันทร์ พร้อมสมาชิก ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อต้องการให้มีการสั่งระงับการใช้เพลงชาติฉบับปรับปรุง ปี 62 ไว้ชั่วคราว โดยให้ใช้เพลงชาติฉบับเดิมไปก่อน และรีบตรวจสอบเพื่อมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้เพลงชาติฉบับปรับปรุงเป็นการถาวร

“ประเด็นนี้ ถ้าจะว่าไปคนที่แย้งไม่ได้ไม่พอใจเรื่องที่มีภาพของศาสนาอื่นมาอยู่ในฉากด้วย แต่ประเด็นคือภาพที่แสดงความเป็นศาสนาพุทธน้อยไป น้อยไปจนกระทั่งมันไม่เห็นแล้วว่า ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งๆ ที่โดยพฤตินัยเป็นเหมือนศาสนาประจำชาติ โดยสัดส่วนประชากรชาวพุทธก็เยอะกว่า”ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการด้านศาสนวิทยา ผู้ที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าว ได้ชี้แจงกับทีมข่าว MGR Live ผ่านปลายสาย ถึงเหตุผลที่มีกลุ่มปกป้องพระพุทธศาสนาเข้าร้องเรียนให้ระงับวีดิทัศน์เพลงชาติไทยให้ได้

“จากเนื้อหาที่มีการแสดงความห่วงใยจากกลุ่มชาวพุทธที่อยากจะให้ภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธ แสดงออกมาให้เด่นชัด คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อเพลง แต่ไปเกี่ยวกับภาพวิดีโอ ถ้าดูไปแล้วจากสิ่งที่เขาบอก หนึ่งก็คือ ไม่มีพระสงฆ์ สองก็คือ พระพุทธรูปเห็นไม่ชัด หากจะพิจารณาในแง่นี้ ส่วนตัวเห็นว่าจริงแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด จริงๆ แล้ว ดีที่สุดคือไม่เอาเรื่องความเป็นศาสนาเข้ามาเกี่ยว เพราะว่าศาสนามันมีแต่แนวโน้มทำให้เกิดความขัดแย้ง

เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเอง อยากให้เอาภาพที่ชี้นำในเชิงศาสนาเนี่ยออกจากวิดีโอเพลงชาติให้หมดเลย เพื่ออะไร ก็เพราะศาสนามักจะถูกใช้เป็นปัจจัยในการแบ่งแยกคน เพราะคนเราจะรู้สึกว่าฉันเป็นพุทธ เธอเป็นคริสต์ เป็นอิสลาม ทำให้คนไม่ค่อยเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ถ้าคิดว่าจะใส่แล้วต้องใส่โดยให้คนรู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกว่าภาพในเพลงชาติแบ่งแยกให้ใครเหนือกว่าใครส่วนประเด็นที่มีการแย้งว่าภาพของพุทธน้อยไป บางคนเห็นว่าไม่มีภาพวัดพระแก้วซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศไทย ภาพพระพุทธรูปก็เห็นน้อยมาก มีแต่ภาพอุบาสก อุบาสิกา นุ่งขาวห่มขาว มันก็ฟังได้ระดับหนึ่ง และเชื่อว่ากระบวนการหรือกลุ่มคนที่จะแย้งเรื่องนี้ จะแย้งไม่หยุด และจะมีอย่างต่อเนื่อง”

ส่วนสาเหตุที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาฯ ต้องยื่นเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเพลงชาติฉบับปรับปรุงใหม่ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการนำมาใช้และเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 62 ขาดสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพราะเพลงชาติ คือเพลงที่แสดงถึงความเป็นไทย ต้องสื่อออกมาให้เห็นความหมายทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศและเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ที่จะขาดไม่ได้ในเพลงชาติ

แต่ในภาพประกอบที่ใช้ในเพลงชาติฉบับปรับปรุงใหม่ กลับไม่ได้นำสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยมาใส่ไว้ เช่น วัดพระแก้ว แต่มีการเพิ่มภาพของเกษตรกรชาวประมงและผู้คนทางศาสนาอื่นเข้ามาเพิ่มเติมไว้ ไม่มีภาพพระสงฆ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นการจงใจ บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาทางอ้อม“เราไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่น สามารถนำเข้ามารวมอยู่ได้ แต่ภาพประกอบต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ที่เราพูดไม่ใช่จะไม่ให้อิสลาม คริสต์มารวมอยู่ แต่ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของชาติที่บรรพชนสร้างไว้ ซึ่งเอ็มวีที่ออกมาดูแล้วรู้สึกเฉยๆ เหมือนเอาคนมายืนรวมๆกัน แล้วก็ลุกขึ้นมาร้องเพลง มันผิดหลักธรรมชาติ จะทำก็ต้องทำให้งดงาม ยึดหลักวัฒนธรรมและถูกจริตของคนไทย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม ไม่เกี่ยวศาสนา แต่เป็นเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ”

ไม่เพียงเท่านี้ ยังต้องการให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งพิจารณา ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งก็จะมาติดตามผลหลังยื่นไปแล้ว 15 วัน พร้อมกันนี้จะยื่นเอกสารร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หลังจากที่สมาชิกได้พยายามโทรศัพท์ไปขอคำชี้แจงจากสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจง

ทั้งนี้ พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงเรื่องการเผยแพร่เอ็มวีประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ก่อนที่จะมีการร้องเรียนจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยว่า เอ็มวีดังกล่าวจะมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลังและความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ของชาย-หญิง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่มีภาพการสู้รบ

นอกจากนี้ยังเพิ่มภาพพลเรือน เกษตรกร ชาวประมง และผู้นำศาสนา เพื่อให้เห็นความรักชาติในทุกมิติ รวมถึงความมีวินัยของเด็กนักเรียน และมีการปรับทำนองเพลงให้มีพลังและรู้สึกถึงความรักชาติ ไม่ให้แข็งเหมือนทำนองเดิม แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงชาติ

สาเหตุ!! ศาสนาพุทธมีภาพน้อยกว่า

เมื่อทีมข่าวเปิดประเด็นถามถึงข้อที่หลายคนสงสัยว่าเหตุใดจึงมีการนำเสนอศาสนาอื่นมากกว่าศาสนาพุทธของคนไทย ดร.ศิลป์ชัย ขยายความให้ฟังว่า อาจจะเป็นการพยายามจะลดโทนหรือความเข้มข้นของความเป็นศาสนาพุทธไม่ให้เข้มข้นเกินไป แล้วมาใส่ในลักษณะ ความเป็นพุทธ เป็นของประชาชน ไม่ใช่นักบวช โดยไม่เน้นวัด ไม่เน้นเจดีย์ ไม่เน้นพระพุทธรูปด้วย แต่ไปเน้นอุบาสก อุบาสิกา พูดง่ายๆ คือพุทธศาสนิกชน

แต่พอภาพต่อมากลายเป็นผู้นำศาสนาในชุดนักบวชของศาสนาอื่น แต่นักบวชของศาสนาพุทธไม่มีเลย จึงทำให้เป็นภาพขัดแย้งภาพเปรียบเทียบที่ดูไม่เท่าเทียม

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ถ้าใส่มากไปหรือใส่ไม่เหมาะ ก็ดูว่ายัดเยียดหรือพยายามทำให้เหนือกว่า แต่พอน้อยเกินไปมันก็ดูแล้วไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงอีก จริงๆ แล้วคนที่บ่นเนี่ยนะ มีบ่นหลายด้าน ทั้งเรื่องมีทหารเยอะไป มีข้าราชการเยอะไป แต่ของเดิมเนี่ยไม่มีใครบ่นเลย ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้าให้ดี อาจารย์เสนอให้ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นนักบวชศาสนาไหน อุบาสก อุบาสิกา ศาสนิกชน รวมอยู่ในฉากเดียวกัน แล้วจบเลย นี่เป็นข้อเสนออีกแบบหนึ่ง ของเก่าจะมีลักษณะที่ทุกคนทุกศาสนารวมๆ อยู่ด้วยกัน เลยทำให้รู้สึกว่ากลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว แต่อันใหม่เหมือนแยกพุทธก็พุทธ ศาสนาอื่นรวมอยู่อีกฉากหนึ่ง มันเลยทำให้ดูเป็นคนละพวก

อาจารย์ไม่ได้เสนอเหมือนกับพวกที่มาประท้วง แต่สิ่งที่พวกเขาประท้วง มันมีเหตุให้พอฟังได้บางเรื่องเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้เห็นด้วยว่า ต้องเอาพุทธเด่นเข้ามาเลย เพราะมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆ คือยกชูมากเกินไปจน กระทั่งไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเสมอภาคเท่าเทียมกลมกลืน แต่อันนี้ไม่มีพระสงฆ์เลย ก็ควรใส่ให้ผสมเข้าไปกับอุบาสก อุบาสิกาที่มีอยู่”

จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวก่อนจะมีการเปลี่ยน เอ็มวีเพลงชาติไทย เวอร์ชันสมบูรณ์ (เพิ่มองค์พระ) พบว่าทางแฟนเพจ “พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย” เคยชี้แจงถึงการนำเสนอเพลงชาติใหม่ ไม่ได้ทำกันแค่คนหรือสองคน แต่คณะอนุกรรมการถูกแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาจากทุกกระทรวง รวมถึงกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ตำรวจ และประชุมกัน คิดกัน ถกเถียงกันเพื่อให้ตกผลึกเกือบ 10 รอบในระยะเวลาเกือบ 2 ปี“แนวคิดการจัดทำเอ็มวีเพลงชาติใหม่โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นบทสรุปร่วมกันจากผู้แทนทุกกระทรวงและผู้แทนจากสามเหล่าทัพที่เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้แทนทั้งหมดได้ดู Story Board และเห็นชอบในหลักการแล้ว จึงได้มีการจัดทำออกมาเป็นเอ็มวีอย่างที่เห็น”

หลังจากที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น วันที่ 15 พ.ค. 62 ในวันเดียวกันก็ได้มีการปรับเอ็มวี "เพลงชาติไทย" เวอร์ชันสมบูรณ์ โดยการเพิ่มองค์พระเข้ามา 1 ฉาก และทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยที่เป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ ได้โพสต์อธิบายถึงการแก้ไขฉากที่แสดงถึงพระพุทธศาสนา จะพยายามดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด“ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องการเพิ่มเติมฉากพระพุทธศาสนาใน เอ็มวี เพลงชาติใหม่ หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่เพลงชาติใหม่ มีประชาชนหลากหลายอาชีพ รวมทั้งองค์กรหลายๆ องค์กร ได้ท้วงติงเรื่องการนำเสนอฉากพระพุทธศาสนาว่าควรจะมีให้เห็นเด่นชัดมากกว่านี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธมาแต่โบราณกาล ทางคณะทำงานรับทราบข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงดังกล่าวแล้ว และก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

โดยในขณะนี้ ทางคณะทำงานร่วมกับทางทีมงานถ่ายทำ กำลังวางแผนเพื่อดำเนินการถ่ายทำเพิ่มเติมในส่วนฉากที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาอยู่ครับ ซึ่งจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อให้การนำเสนอ เอ็มวี เพลงชาติใหม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบครับ”

ข่าวโดย MGR Live 
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **กำลังโหลดความคิดเห็น...