xs
xsm
sm
md
lg

ใช้ “พระพุทธเจ้า” หาเสียง ยุบพรรค?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นโยบายไม่เหมาะสม-ทำศาสนาเสื่อม-เสี่ยงขัดแย้งทางศาสนองค์กรชาวพุทธ ร้องเรียนกกต.ตัดสิทธิหัวหน้าพรรคและยุบพรรคประชาชนปฏิรูป กรณีใช้คำว่า“พระพุทธเจ้า” หาเสียงนักวิชาการด้านศาสนวิทยาชี้ใช้นามพระพุทธเจ้าหาเสียงไม่เหมาะสมทำศาสนามัวหมองทำคนในสังคมเกิดความขัดแข้ง!

ชูคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกร้องยุบพรรค!!

น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฎิบัติเพื่อแก้ปัญหา “ทุกข์ร้อน”ให้ประชาชนคืองานของพรรคประชาชนปฎิรูป” เป็นหนึ่งในข้อความของป้ายหาเสียงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะระบุว่าจะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้หาเสียงและแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มาพร้อมกับเสียงเรียกร้องให้ยุบพรรคและเกิดการตั้งคำถามของสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่การดึงพระพุทธศาสนามาหาเสียงหรือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
แบบนี้ก็ได้หรอ? ใช้พระพุทธศาสนา มาเป็นข้ออ้างในการ หาเสียงมันคนละเรื่องกันนะครับแสวงหาผลประโยชน์เห็นแก่ได้ชัดๆ”
ถ้าการอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์การอ้างสถาบันศาสนาก็ควรมีมาตรฐานการลงโทษเหมือนกันเพราะถือเป็นหนึ่งใน 3สถาบันหลักของชาติ”
ไม่มีโองการลงมาปรามบ้างหรือครับว่าไม่ควรใช้ศาสนามาหาเสียงเพราะอาจเสี่ยงต่อความแตกแยกในสังคมได้เพราะประเทศนี้มีตั้งหลายศาสนาแล้วชื่อพรรคเล็กนิดเดียวแต่คำว่าพระพุทธเจ้าใหญ่มากนึกว่าชื่อพรรคเป็นพระพุทธเจ้า”ล่าสุดองค์กรชาวพุทธแห่งชาติส่งตัวแทน ยื่นหนังสือถึง...จรุงวิทย์ภุมมา เลขาธิการกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งมีนายไพบูลย์ นิติตะวันเป็นหัวหน้าพรรค
ด้าน เอกภพ เหล่าลาภะเลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ ที่เป็นตัวแทนเรียกร้องได้แถลงถึงเรื่องนี้ว่าขอให้ตรวจสอบการกระทำความผิดและตัดสิทธิ์เลือกตั้งไพบูลย์ นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป(ปชช.)กรณีใช้คำว่า“น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้กับประชาชนคือ งานของพรรคประชาชนปฏิรูป” ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 67
การระบุคำว่าพระทุทธเจ้าสื่อความหมายได้ว่าเป็นการนำเอาพระพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 67ที่กำหนดป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและ พ...ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 14เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ...คณะสงฆ์
ดังนั้นเพื่อระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ตนและเครือข่ายขอให้กกต.ตรวจสอบพรรคประชาชนปฏิรูปว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่หากพบว่ามีความผิดจริงขอให้ตัดสิทธิทางการเมืองและส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค”
ขณะเดียวกันเบญจรัตน์ มีเทียนจากเครือข่ายกลุ่มทนายปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ยื่นหนังสือถึง กกต.คัดค้านการนำคำว่า“พระพุทธเจ้า” มาใช้ในการหาเสียงทางการเมืองเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเป็นของสูงสุดที่ชาวพุทธทั่วโลกสักการะบูชา
การนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้เกิดความเสื่อมเสียในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถาบันหลัก 1ใน 3 ของประเทศการที่พรรคการเมือง จงใจใช้ข้อความ“พระพุทธเจ้า” ตัวอักษรตัวใหญ่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพรรคการเมืองของพระพุทธเจ้าซึ่งนอกจากเป็นการแอบอ้างแล้วยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาอีกด้วย
การนำพระพุทธเจ้ามาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นำพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงขอให้ กกต.พิจารณาตามข้อกฎหมาย และนำเรียกร้องให้นำป้ายหาเสียงออกทั้งหมด”นโยบายไม่เหมาะสมเสี่ยงขัดแย้งทางศาสนา!!

ไม่เพียงเท่านี้ทีมข่าวMGR Live ติดต่อไปยังดร.ศิลป์ชัยเชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการศาสนวิทยาเพื่อให้วิเคราะห์กับเสียงวิพากวิจารณ์ของสังคมในเรื่องนี้ซึ่งได้คำตอบว่าการใช้นามพระพุทธเจ้าใช้หาเสียงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอาจเกิดความขัดแย้งจากศาสนาได้
คำว่าพระพุทธเจ้าที่อยู่ในป้ายถือว่าใหญ่มากเป็นเหมือนลักษณะการโอ้อวดเหมือนกับให้เกรียติแต่ดูเหมือนกลายเป็นนำท่านมาแอบอ้างโอ้อวดจึงทำให้บุคคลที่แอบนำมาอ้างถึงกลายเป็นเครื่องมือนำมาเพื่อจะข่มคนอื่นเพราะว่าในสังคมไทยคนก็ให้เกียรติกับชื่อนี้พอนำมาตั้งเป็นป้ายแบบนี้เหมือนกับว่าห้ามเถียงห้ามแย้ง ห้ามหัวเราะเยาะเพราะฉะนั้นคนก็เลยรู้สึกว่านำท่านมาฉวยโอกาสมาใช้ประโยชน์หาเสียงเพื่อตัวเองย่อมทำให้ท่านตกเป็นเครื่องมือกลายเป็นไม่ดีต่อศาสนาไม่ดีต่อนามพระพุทธเจ้า

เรื่องศาสนาเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นเรื่องเปราะปางง่ายเพราะว่าคนเราเวลาเชื่อหรือศรัทธาแล้วจะมีความจงรักภักดีต่อศาสนาของตนเองมากมากจนกระทั่งไม่คิดเรื่องของเหตุและผลจะเอาความศัทธาตัวเองเป็นตัวตั้งโดยที่ไม่คิดว่าคนอื่นก็มีศัทธาแตกต่างกันไปแต่ละคนก็ยึดถือยึดมั่นจงรักภักดีในแนวทางของตนเองเช่นกัน

การหาเสียงโดยนำเอาศาสนามาดึงดูดมีโอกาสได้คะแนนเสียงง่ายแต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงปัญหาด้านศาสนาในสังคมได้ง่ายถ้าศาสนาไหนคนเยอะก็สามารถดึงดูดให้ได้คะแนนเสียงแล้วก็มาหาประโยชน์ข่มทับหรือกดทับกลุ่มชนที่เป็นศาสนิกชนที่เป็นคนกลุ่มน้อย หากนำศาสนาพุทธมาหาเสียงแล้วศาสนาอื่นก็เสียเปรียบย่อมเกิดความไม่พอใจต่อไปก็จะเกิดความคิดวว่าเราชาวมุสลิมพวกเราศัทธาในพระอัลเลาะห์ให้ทำอย่างไร

โดยปกติแล้วประเทศที่เป็นอารยประเทศที่มีแนวคิดทางการเมืองที่ก้าวหน้าไปแล้วจะเห็นตรงกันว่าต้องแยกศาสนาออกจากการเมืองหรือหลักการที่เรียกว่ารัฐโลกวิสัยหมายความว่าต้องให้การเมืองมีความเป็นกลางในเรื่องศาสนาให้ศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนทั่วไปไม่มีศาสนาประจำชาติไม่มีศาสนาของรัฐไม่มีศาสนาที่รัฐรับรองไม่มีการนำงบประมาณของรัฐไปอุดหนุนในทางใดทางหนึ่ง”
ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการศาสนวิทยา


นอกจากนี้ดร.ศิลป์ชัยยังกล่าวเสริมอีกว่าตัวของผู้พูดเองคือหัวหน้าพรรคอย่างคุณไพบูลย์ ภาพลักษณ์ไม่ได้ดีมาก
มีลักษณะเหมือนคนที่เรียกว่าก้าวร้าวขัดแย้งกับผู้คนมากมายบางเรื่องอาจจะดูมีเหตุผลแต่หลายเรื่องอาจจะดูไม่มีเหตุผลจึงเกิดภาพลักษณืที่ไม่ดีอีกทั้งยังไปอ้างศาสนาโดยยึดว่าจะทำตามหลักพระพุทธเจ้าก็อาจจะทำให้ศาสนาดูมัวหมองตามไปด้วย


การไปเน้นศาสนาใดศาสนาหนึ่งมากจนเกินไปจะทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดความไม่ยุติธรรม ทางศาสนาการที่นักการเมืองหรือว่าพรรคใดจะนำประเด็นศาสนามาหาเสียงโดยบอกว่าพรรคเรายึดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหานั้นก็หมายความว่ามุ่งหาเสียงแก่ชาวพุทธฉะนั้นตัวของรัฐบาลและกลไกลการปกครองว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นกลางทางด้านศาสนาไม่ควรเอนเอียงเรื่องศาสนาใดๆเลย

ขณะเดียวกันวิธีนำเสนอเป็นลักษณะที่บอกว่าจะน้อมนำหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาชาติในทางศาสนวิทยา การบอกว่าจะพัฒนาประเทศก็จริงฟังเหมือนจะดีแต่จะพัฒนาประเทศที่เป็นในแนวศาสนาพุทธเท่านั้นหรือนั้นหมายความว่าปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีพัฒนาประเทศในแบบเป็นพุทธแปลว่าอะไรแล้วดีจริงหรือไม่ดีในความรู้สึกของคนทุกคนในศาสนาอื่นด้วยหรือไม่

สุดท้ายสังคมก็จะกลายเป็นใช้การเมืองดึงดูดด้วยศาสนาต่างฝ่ายต่างพรรคก็จะมุ่งทำเพียงแค่ศาสนาของตนเองแบบนี้แล้วเรื่องศาสนาก็จะหาข้อยุติไม่ได้และก็ไม่ใช้เหตุผลสุดท้ายสังคมปั่นป่วนวุ่นวายทะเลาะกันแล้วหาข้อยุติไม่ได้ถ้าใช้ออกมาในแง่ไม่ดีก็เท่ากับว่าทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนานั้นย่อมดูมัวหมอง” 
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **กำลังโหลดความคิดเห็น