xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วันนี้ (17 มกราคม 2561) สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก แห่งสหราชอาณาจักรภูฏาน ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทย และเสด็จฯ เข้าเยี่ยมชม “โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ” ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนของ “ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์” ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ โดยบรรยากาศการรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเด็กเล็ก และคณะครูชาวต่างชาติมารอเฝ้ารับเสด็จอย่างอบอุ่นสมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก ได้ลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนสำหรับการเยือนครั้งนี้พร้อมกับฉายพระรูป จากนั้นได้ทรงเยี่ยมชมห้องศูนย์ดนตรี และ parents lounge ต่อด้วย “การแสดงรำไทย" ของนักเรียนนานาชาติ และ "การแสดงดนตรีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับโลก"

ในการนี้ พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ประธานโรงเรียนและคณะครูผู้สอนเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับฟังพระราชดำรัส และกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนให้การศึกษาที่ดีแก่นักเรียนชาวภูฏาน ที่พระองค์ทรงคัดเลือกมาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ นอกจากนั้น ยังมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนทุนได้ใช้โอกาสอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเติบโต เรียนรู้ ก้าวไกลด้านการศึกษา และสังคม ให้มีความเก่งรอบด้าน มีความรับผิดชอบและมั่นใจในตนเองหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ได้ถอดแบบมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยการเรียนการสอนใช้หลักสูตรอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษที่เริ่มสอนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาลควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยการเล่น และเน้นการสร้างนิสัยรักการอ่าน


สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติก็คือ คณะครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งทางโรงเรียนเลือกเฟ้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยครูทุกท่านจะต้องมีใบประกาศนียบัตร Qualified Teacher Status (QTS)
ด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบันระดับโลกและผลงานความสำเร็จของนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศไทย

สำหรับโรงเรียนนานา เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 ที่พัทยา และค.ศ. 1999 ที่กรุงเทพโดย ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร์ ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มีนักเรียนร่วม 2,000 คน รวมแคมปัสทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติ 57 สัญชาติ และมีนักเรียนชาวภูฏาน 13 คนที่กำลังศึกษาอยู่ที่แคมปัสกรุงเทพกำลังโหลดความคิดเห็น...