xs
xsm
sm
md
lg

ทางการลาวบุกทำลายไร่ฝิ่น 4 แขวงภาคเหนือ แก๊งค้ายาหนุนชาวบ้านให้ลักลอบปลูกขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไร่ฝิ่นที่ชาวบ้านลักลอบปลูกไว้ในเมืองพูกูด แขวงเชียงขวาง ที่เจ้าหน้าที่บุกเข้ารื้อทำลาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
MGR Online - เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบลาว ระดมกำลังบุกรื้อทำลายไร่ฝิ่นที่แก๊งค้ายามาส่งเสริมให้ชาวบ้านลักลอบปลูกไว้บนเขาใน 4 แขวงภาคเหนือ เนื้อที่รวมหลายสิบไร่

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบ (ปกส.) ในหลายแขวงทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้ลงพื้นที่บุกเข้ารื้อถอนและทำลายไร่ฝิ่นที่ประชาชนลักลอบปลูกไว้บนภูเขาเพื่อส่งขายต่อให้ขบวนการค้ายาเสพติด คิดเป็นเนื้อที่รวมหลายสิบไร่

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ ปกส.แขวงหัวพัน ได้เข้ารื้อทำลายไร่ฝิ่นที่มีการลักลอบปลูกอยู่บนเขาในเขตบ้านน้ำอี้ เมืองซำเหนือ พื้นที่รวมกว่า 5 เฮกตาร์ หรือ 31 ไร่ หลังจากสามารถทำลายต้นฝิ่นที่ปลูกไว้จนหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ลักลอบปลูก ซึ่งเป็นประชาชนจากบ้านลองแก้ว เมืองแอด แขวงหัวพัน มารับการอบรมให้รับรู้ถึงภัยอันตรายของฝิ่นซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติดหลายประเภท พร้อมทั้งอธิบายถึงบทลงโทษตามกฎหมายของผู้ที่ลักลอบปลูกฝิ่น จากนั้นได้ว่ากล่าวตักเตือน และให้ชาวบ้านเซ็นบทบันทึกกับรัฐว่าจะไม่ลักลอบปลูกฝิ่นอีก


ก่อนหน้านั้น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่แผนกตรวจตราและควบคุมยาเสพติด ปกส.แขวงเชียงขวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปกส.เมืองพูกูด แขวงเชียงขวาง ได้เข้ารื้อทำลายไร่ฝิ่นที่ชาวบ้านลักลอบปลูกไว้ 4 แปลง ในเขตบ้านพูแซว บ้านซอง เมืองพูกูด เนื้อที่รวม 11,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 6.9 ไร่

ส่วนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ ปกส.แขวงผ้งสาลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปกส.เมืองสำพัน ได้บุกเข้ารื้อทำลายไร่ฝิ่นที่ถูกลักลอบปลูกไว้อยู่ในเขตบ้านเออปา เมืองสำพัน มีต้นฝิ่นที่ถูกรื้อทำลายคิดเป็นน้ำหนักรวม 1 ตัน

เจ้าหน้าที่นำชาวบ้านที่ลักลอบปลูกฝิ่นในเขตบ้านน้ำอี้ เมืองซำเหนือ มาอบรมให้รู้ถึงอันตรายของฝิ่น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่แผนกตรวจตราและควบคุมยาเสพติด ปกส.แขวงหลวงน้ำทา ได้เข้ารื้อทำลายไร่ฝิ่น 5 แปลง ที่ถูกลักลอบปลูกไว้ที่บ้านน้ำขุน เมืองหลวงน้ำทา เนื้อที่รวม 2.950 ตารางเมตร หรือ 1.8 ไร่

โดยทั้งที่เมืองพูกูด แขวงเชียงขวาง เมืองสำพัน แขวงผ้งสาลี และที่เมืองหลวงน้ำทา เจ้าหน้าที่ยังมิได้มีการจับกุม ดำเนินคดีกับเหล่าชาวบ้านที่ลักลอบปลูกฝิ่น แต่ได้นำตัวชาวบ้านเหล่านั้นมาอบรบ และเซ็นบทบันทึกว่าจะไม่ลักลอบปลูกฝิ่นอีกด้วยเช่นกัน

ภูมิประเทศในภาคเหนือของลาวประกอบด้วยเทือกเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ และเป็นพื้นที่ซึ่งมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจีน พม่า และเวียดนาม จึงเป็นแหล่งที่ขบวนการค้ายาเสพติดนิยมเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกฝิ่นขาย.

การบุกรื้อทำลายไร่ฝิ่นในเมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567เจ้าหน้าที่บุกรื้อทำลายไร่ฝิ่นในเมืองหลวงน้ำทา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567
กำลังโหลดความคิดเห็น