xs
sm
md
lg

เวียดนามร้องเรียนองค์การการค้าโลก โวยสหรัฐฯ ละเมิดกฎตั้งภาษีตอบโต้ส่งออกปลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Onlineรอยเตอร์ - เวียดนามยื่นร้องเรียนท้าทายมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกเนื้อปลาของเวียดนาม ตามการระบุขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันศุกร์ (12)

เวียดนาม ระบุว่า วอชิงตันละเมิดกฎของ WTO ด้วยการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้กับปลาจากเวียดนาม ที่สหรัฐฯ อ้างว่า ทุ่มตลาด หรือขายในราคาถูกอย่างไม่เป็นธรรมต่อตลาดสหรัฐฯ

สหรัฐฯ นำเข้าเนื้อปลาจากเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 เป็นมากกว่า 520 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 ทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสามของสหรัฐฯ รองจากชิลี และจีน และสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกปลาอันดับต้นของเวียดนาม

สหรัฐฯ มีเวลา 60 วันที่จะจัดการต่อข้อร้องเรียน หรือเวียดนามอาจขอให้ทาง WTO พิจารณาตัดสิน

วอชิงตันเผชิญต่อข้อพิพาททางการค้าหลายครั้งเกี่ยวกับการใช้อัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และในหลายข้อพิพาทพบว่าวิธีการคำนวณของสหรัฐฯ ขัดต่อกฎระเบียบของ WTO

เมื่อต้นสัปดาห์ WTO ได้เผยแพร่ข้อร้องเรียนทางการค้าของแคนาคาที่ยื่นเรื่องเมื่อเดือน ธ.ค. เกี่ยวกับการใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด และต่อต้านการอุดหนุนของสหรัฐฯ

การร้องเรียนของเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่เวียดนามเข้าร่วมองค์การการค้าโลกในปี 2550

การร้องเรียน 2 ครั้งก่อนหน้านี้ มุ่งประเด็นไปที่การต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ กับการส่งออกกุ้งของเวียดนาม การต่อสู้ยาวนานที่จบลงในปี 2559 เมื่อสหรัฐฯ ตกลงที่จะยกเลิกภาษีกับผู้ส่งออกกุ้งเวียดนาม และคืนเงินภาษีที่ผู้ส่งออกเวียดนามได้ชำระไป

ในเวลานั้น ทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าในการเจรจาการค้าข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) แต่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกจากการเจรจาดังกล่าว.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...