xs
xsm
sm
md
lg

ลาวตั้ง พล.ต.แสงนวน ไซยะลาด รักษาการ รมว.กลาโหม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

<bR><FONT color=#000033>ระดับบิ๊กๆ จากซ้ายไปขวา - พล.ต.สมเพ็ด ทิบมาลา (ถึงแก่กรรมแล้ว) พล.ต.แสงนวน ไซยะลาด ควบตำแหน่งหัวหน้ากรมใหญ่การเมือง พล.ต.สันยาฮัก พมวิหาน (ถึงแก่กรรมแล้ว) พล.ต.จันสะหมอน จันยาลาด กับ พล.ต.สุเพ็ด ไพวิสิด หัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการ ในงานฉลองครบรอบปีวันก่อตั้งกองทัพ 20 ม.ค.2552 อีก 2 คนที่ไม่ได้อยู่ในภาพคือ พล.ต.สุวอน เลืองบุนมี หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กับ พล.ต.แอสะไหม เลืองวันไซ หัวหน้ากรมใหญ่เทคนิค และวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมาลาวได้แต่งตั้ง พล.ต.แสงนวนขึ้นรักษาการรัฐมนตรีว่าการฯ แทน พล.ท.ดวงใจ พิจิต ผู้ล่วงลับ. -- ภาพแฟ้มเวียงจันทน์ใหม่.  </b

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แต่งตั้ง พล.ต.แสงนวน ไซยะลาด รัฐมนตรีช่วยว่าการคนที่ 1 กระทรวงป้องกันประเทศ ให้เป็นผู้รักษาการชั่วคราวในตำแหน่งเลขาคณะพรรคสาขากระทรวงป้องกันประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน พล.ท.ดวงใจ พิจิต ที่เสียชีวิตในเหตุเครื่องบินตกที่แขวงเชียงขวางปลายเดือนที่แล้ว

พิธีแต่งตั้งจัดขึ้นวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่กระทรวงป้องกันประเทศ โดยการเป็นประธานของนายบุนยัง วอละจิต กรมการเมืองพรรค และรองประธานประเทศ

ปัจจุบัน รั้งตำแหน่งที่มีอาวุโสสูงสุดในกระทรวงฯ ควบตำแหน่งหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพ พล.ต.แสงนวน ยังเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค และเป็นเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคนหนึ่ง ในหน่วยงานที่ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการสำหรับการรักษาการตำแหน่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นี้

พล.ท.ดวงใจ ซึ่งเป็นกรรมการกรมการเมืองคนหนึ่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เสียชีวิตในเหตุเครื่องบินตก เมื่อวันที่ 17 พ.ค.พร้อมกับผู้นำระดับสูงอื่นๆ อีก 3 คน คือ นายทองบัน แสงอาพอน กรรมการศูนย์กลางพรรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ นายสุกัน มะหาลาด กรรมการศูนย์กลางพรรค เจ้าครอง (ผู้ว่าราชการ) นครเวียงจันทน์ กับนายเจือง สมบูนขัน กรรมการศูนย์กลางพรรค เลขาธิการศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะกรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค

ในวันเดียวกัน ได้มีการประกาศแต่งตั้ง พล.จ.สมแก้ว สีลาวง กรรมการศูนย์กลางพรรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ ขึ้นรักษาการชั่วคราวในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ และเลขาคณะพรรคสาขากระทรวง ปัจจุบัน พล.จ.สมแก้ว เป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในกระทรวงสำคัญนี้

พิธีแต่งตั้งจัดขึ้นที่กระทรวงป้องกันความสงบ โดยมีนายจันสี โพสีคำ เขาธิการศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นประธาน

ก่อนหน้านั้น 1 วัน คือ วันที่ 29 พ.ค. ก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งนายสมวันดี นาถาวง ขึ้นรักษาการตำแหน่งเจ้าครองนครเวียงจันทน์ และเลขาคณะพรรคสาขาเมืองหลวง ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุด
.
<bR><FONT color=#000033>นายจันสี โพสีคำ กรรมการกรมการเมืองและหัวหน้าคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์กลางพรรค แสดงความยินดีกับ พล.จ.สมแก้ว สีลาวง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ หลังพิธีแต่งตั้งให้ขึ้นรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงตำรวจ วันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา. -- ภาพ: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา. </b>
.
ดร.สมวันดี เกิดปี พ.ศ.2492 เป็นชาวเมืองแปก แขวงเชียงขวาง เรียนสำเร็จปริญญาตรีสาขาวรรณคดีและภาษา จากวิทยาลัยครูเวียงไซ และวิทยาลัยครูเวียงจันทน์ เคยประกอบอาชีพครู ต่อมาไปศึกษาต่อทฤษฎีมาร์กซ์-เลนิน ชั้นสูงในสหภาพโซเวียต ดำรงตำแหน่งรองเลขาคณะพรรคสาขานครเวียงจันทน์ และรองผู้ว่าราชการนครฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันเป็นรองฯ ที่มีอาวุโสสูงสุด

นายบุนปอน บุดตะนะวง กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรค เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการนครเวียงจันทน์

ในวันที่ 29 พ.ค.เช่นกัน ก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งนายสีสุก พิลาวง รองเลขาคณะพรรค และรองหัวหน้ากรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคขึ้นรักษาการ หัวหน้าคณะกรรมการโฆษณาอบรมฯ และเลขาคณะพรรคคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งรักษาการตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางพรรคแทน นายเลื่อน อีกด้วย

นายจันสี หัวหน้าคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค นครเวียงจันทน์ การแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ขึ้นรักษาการในตำแหน่งสำคัญนั้นเป็นไปตามมติข้อตกลงของกรรมการเมืองศูนย์กลางพรรค และมติข้อตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคที่เกี่ยวข้องกัน สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงาน.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...