xs
xsm
sm
md
lg

“มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล” แจงแนวทางธุรกิจมุ่งสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมธรรมาภิบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนค่านิยมในการดำเนินงานของบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล รายละเอียด...