xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึก “กตัญญูแก่พนักงาน” คืนสุขผู้สูงวัย ที่ดอนกระเบื้อง โพธาราม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ปีที่ 9 โดย ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งผู้บริหารและพนักงานของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดราชบุรี ร่วมกันไปช่วยผู้สูงอายุที่ไร้ผู้ดูแล ไม่มีรายได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอ โพธาราม รายละเอียด...