xs
xsm
sm
md
lg

เชฟรอน มุ่งสร้าง “คนต้นแบบ” ฟื้นฟูทรัพยากรเชื่อมโยง 25 ลุ่มน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

•ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมเปิดเฟส 3 โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน •เล็งยกระดับสู่การแข่งขัน วางรากฐานการพัฒนามนุษย์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ พร้อมสรุปผลการสร้าง “คนต้นแบบ” ในปีนี้ จาก 4 พื้นที่ที่แตกต่าง รายละเอียด...