xs
xsm
sm
md
lg

SME D Bank จัดกิจกรรม CG สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ CG&CSR ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม CG สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) และความซื่อสัตย์ (Integrity) มีคุณธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาสรุปหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สอดคล้องการดำเนินตามนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามแนวทาง ESG (Environment : ดูแลสิ่งแวดล้อม Social : ดูแลสังคม และ Governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น