xs
xsm
sm
md
lg

มีผลแล้ว 1 พ.ค.!! ‘ศักดิ์ชัย’ นั่ง CEO เอสซีจี เคมิคอลส์ คนใหม่ พร้อมเดินหน้า “Inclusive Green Growth”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี ได้แต่งตั้ง “นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


สำหรับ“นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ” คร่ำหวอดในธุรกิจปิโตรเคมีมานานกว่า 35 ปี โดยผ่านตำแหน่งบริหารสำคัญๆ ใน เอสซีจี และ SCGC หลายตำแหน่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC, Country Director – Vietnam, SCG เอสซีจี, กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด รวมทั้งตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของ SCGC อีกหลายบริษัท

ทั้งนี้ แนวคิด ‘Passion for Inclusive Green Growth’ ขับเคลื่อนผ่าน 4 เครื่องยนต์หลัก คือ 1) องค์กรคล่องตัว (Agile Organization) 2) นวัตกรรมกรีน (Green Innovations) 3) องค์กรแห่งโอกาส (Organization of Possibilities) และ 4) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society)

เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกลุ่มเอสซีจี โดยได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่สอดรับเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์

เอสซีจีซี มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของเรา เช่น SCGC Floating Solar Solutions โซลูชันเพื่อพลังงานสะอาด และสารเคลือบ emisspro® สารเคลือบเตาเผาในโรงงานอุตสากหรรม เป็นต้น นวัตกรรมเคมีภัณฑ์จาก SCGC จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น