xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการน่าน มีเฮ!! สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมมือกรมโลกร้อน เปิดอบรม "Carbon Neutral Tourism" ชี้้ประโยชน์ 6 ด้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สู่การปฏิบัติร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จับมือ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) เตรียมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล 14-15 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน และระบบออนไลน์ Zoom


ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเพิ่มมูลค่า GDP และนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจังหวัดน่าน จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยมีทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวหลากหลาย ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญและเลือกให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล โดยผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก บริษัททัวร์ ร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน และผู้สนใจ จะได้รับความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ โอกาสจากการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการท่องเที่ยว และการระดมความคิดเห็นและการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวคาร์บอนนิวทรัลที่จังหวัดน่าน


สำหรับการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ของภาครัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศ ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 2) ด้านการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดโลก 4) ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ 5) ด้านการสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชน และ 6) ด้านการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยการอบรมฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน และระบบออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น