xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ เดินสายเคาะประตูบ้าน “ป้องกันไฟป่า-ลดฝุ่น PM2.5”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินตามแผนมาตรการของรัฐบาล แก้ไขไฟป่าหน้าแล้ง รวมถึงปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 จากแหล่งกำเนิดไฟป่า

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูกาลของการเกิดไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนบางพื้นที่ของภาคกลาง ในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ไว้อย่างรัดกุม อีกทั้งรัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายนโยบายด้านการป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดฝุ่น PM 2.5

“กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งประกอบด้วย 1.จัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟป่า 2.ตรึงพื้นที่กำหนดจุดเฝ้าระวัง 3.จัดตั้ง War Room ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4.เตรียมพร้อมกำลังพลเพื่อดับไฟป่า 5.เฝ้าระวังควบคุมพื้นที่ตลอดห้วงฤดูไฟป่า 6.จัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตป่า 7.กำหนดแผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ 8.จัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตป่า 9.ควบคุมการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์ และ 10.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน โดยเฉพาะนโยบายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการป้องกันไฟป่า ให้กับพี่น้องประชาชน"นายอรรถพลฯ กล่าวอีกว่า ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ไฟป่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน “ไม่จุดไฟเผาป่า” เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง และตำบลนาเติง อ.ปาย และต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เคาะประตูบ้าน พบปะ พูดคุยพี่น้องประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า “ไม่จุดไฟเผาป่า” ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในท้องที่ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า และตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ท้องที่จังหวัดลำปาง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ บ้านหัวทุ่งพัฒนา ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูผาแดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ด้วยการชิงเผาและวิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ ในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ชิงเผาประมาณ 600 ไร่ เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อเพลิง

ส่วนท้องที่จังหวัดตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ออกลาดตระเวนป้องกันปราบปราม และเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันไฟป่าร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านยะแมะคี บ้านแม่กะแช และบ้านปรอผาโด้ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์ - คลองลาน และสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ อบรมให้ความรู้การป้องกันและดับไฟป่าให้กับนักเรียน ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณบ้านคลองปลาสร้อย และเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันควบคุมไฟป่า ผลเสียจากการเกิดไฟป่า ท้องที่จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เข้าร่วมปฏิบัติงานจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการกับผู้นำชุมชน เครือข่าย อส.อส. และชาวบ้านดอนแก้ว บริเวณป่าห้วยแม่สะกึ๋น ท้องที่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่


กำลังโหลดความคิดเห็น