xs
xsm
sm
md
lg

ดีพร้อม ดันผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ผุดฉลากคุณภาพเฟส 5 หนุนซอฟต์เพาเวอร์ ตอบโจทย์ธุรกิจรักษ์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีพร้อม (DIPROM) ผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ส่งฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 5 เสริมนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ มุ่งเน้นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และ ไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอรับเครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) และรับสิทธิ์การให้คำแนะนำปรึกษา การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายใต้ข้อกำหนด และกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการตลาด การออกตลาด เสริมนโยบาย Soft power ด้านแฟชั่น พร้อมมุ่งเน้นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


โดยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567 สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกสมัครได้ที่ https://customer.diprom.go.th/#/sign-in สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 542 และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และ www.thailandtextilestag.com
กำลังโหลดความคิดเห็น