xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอนุสรีฯ เดินหน้าสร้างงาน ฝึกอาชีพ รองรับผู้ต้องขัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน" เร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง แก้ปัญหายาเสพติด ย้ำประชาชนต้องเข้าถึงความยุติธรรมแบบเท่าเทียม พร้อมสร้างงาน อาชีพ รองรับผู้ต้องขัง

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน และอดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการแต่งตั้งจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นคณะที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม และได้รับมอบหมายให้ช่วยงานตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยให้ช่วยงานในด้านการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง งานแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมแบบเท่าเทียม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางกฏหมาย สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และงานด้านบวกอื่นๆ ที่ได้เรียนกับท่านรัฐมนตรีฯ ว่าจะสร้างงาน อาชีพ รองรับผู้ต้องขัง

“ใครๆ ก็พูดถึงว่า สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำ ก็คือ ความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรม ดังนั้น หน่วยงานนี้จึงเป็นกระทรวงที่มีส่วนกระทบกับความรู้สึกของประชาชนมากที่สุด นอกเหนือจากเรื่องปากท้อง”นางสาวอนุสรี กล่าว

สำหรับการจะทำให้ความยุติธรรมที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียม จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่ใครๆ ก็เรียกร้องหาความยุติธรรม จึงสนใจอยากเข้าไปช่วยให้ประชาชนทุกชุมชนเข้าถึง และเข้าใจความยุติธรรมที่ถูกต้อง ไม่ใช่เรียกร้องโดยไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน แต่ใช้ความรู้สึกตัดสิน

นอกจากนี้ ความยุติธรรมที่ดีทีสุด คือ ต้องให้ความยุติธรรมเหมือนอากาศ ไม่ต้องรู้สึกแต่ต้องมีในสังคม งานแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ทำอย่างไร ที่จะป้องกันเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะเดียวกัน จะคืนนักโทษยาเสพติด ที่กำลังพ้นโทษให้เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยไม่กลับสู่วงจรเดิมๆ อีก

ทั้งนี้ นักโทษหญิง และนักโทษสูงวัย จะกลับคืนสู่สังคมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างไร ให้เกิดความมั่นคง และมีอาชีพรองรับหากยังมีแรง รวมทั้งสถานที่พักพิงหากไม่มีครอบครัวดูแลเมื่อวัยปลาย เป็นสิ่งท้าทายที่อยากเข้าไปช่วยคิด ช่วยทำมากที่สุด โดยมีเป้าหมาย”สร้างงาน อาชีพ รองรับผู้ต้องขัง”