xs
xsm
sm
md
lg

Power Green Camp ปลูกฝังเยาวชน เป็น Green Influencer ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิธีเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพาเวอร์กรีน ภายใต้แนวคิด Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer

ในปี 2566 นี้ เป็นครั้งที่ 18 แล้ว สำหรับโครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” สำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Green Cloud Computing) และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) เข้ามาช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก เปิดทางสู่การเป็น Green Influencer ร่วมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต


ในปีนี้ มีเยาวชนหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมค่าย ‘เพาเวอร์กรีน’ จำนวนทั้งสิ้น 335 คน จาก 181 โรงเรียน 63 จังหวัด โดยผู้สมัครจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ให้เกิด “ชุมชนไร้ขยะ” ส่งเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 50 คน จาก 48 โรงเรียน 30 จังหวัดทั่วประเทศ

เยาวชนทั้ง 50 คน ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และได้ลงพื้นที่จริง โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การทำความเข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management) การฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานเพื่อจัดการปัญหาขยะ อีกทั้งยังมีพี่ๆ ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเพจ “Go Green Girls” อินฟลูเอนเซอร์สายสิ่งแวดล้อม มาร่วมฝึกสร้างคอนเทนต์ และชวนเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรในฐานะผู้ผลิตสื่อที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปูทางสู่การเป็น “กรีนอินฟลูเอนเซอร์” เพื่อเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ก่อนจะได้รวมทีมพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ตลอดทั้งค่ายต่อไป

๐ ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาขยะที่หลากหลาย ค่ายฯ ร่วมกับมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย (TerraCycle Thai Foundation) พาเยาวชนลงเรือออกสำรวจปัญหาขยะ เก็บขยะในพื้นที่ชุมชนคลองลาดพร้าวใจกลางกรุงเทพฯ เรียนรู้การคัดแยกขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรมนี้มี แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565 และ ‘ฑูตมือวิเศษ’ ผู้แทนการรณรงค์แคมเปญ ‘ไม่เทรวม’ โครงการด้านการจัดการขยะภายใต้ความร่วมมือของสำนักสิ่งแวดล้อมและภาคีมือวิเศษกรุงเทพ เข้ามาร่วมทำกิจกรรม และร่วมขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน


นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วมสำรวจ ‘ขยะทะเล’ ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพร้อมทั้งเรียนรู้การปนเปื้อนของขยะพลาสติก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีเซเลบริตี้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่าง เน๋ง ศรัณย์ นราประเสริฐกุล และ เอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วย

๐ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade) ใน จ.ระยอง การนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาด และรีไซเคิลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก ที่สามารถลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี

๐ ลงพื้นชุมชน เรียนรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ ร่วมทำกิจกรรมกับวิสาหกิจเพื่อสังคม “เบตเทอร์ฟลาย” (Betterfly) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C รุ่นที่ 10 เป็นการจัดการขยะเศษอาหารเหลือทิ้งในชุมชนโดยใช้หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) เป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย และแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการฝังกลบขยะอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในชุมชน นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเกาะสีชังไปแล้วเกือบ 7,000 กิโลกรัม

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ค่ายเพาเวอร์กรีนดำเนินการมาเป็นปีที่ 18 แล้ว บ้านปูต้องการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาของค่ายฯ ไปพร้อมกับติดตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เราภูมิใจที่มีเยาวชนที่ให้ความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะมีส่วนสร้างการตระหนักรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ (Human Empowerment) ให้แก่เยาวชนทั้ง 50 คนนี้ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันการปกป้อง ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 18 กล่าวว่า ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกระยะของวงจรชีวิตของขยะทุกประเภท ดังตัวอย่างที่สำคัญคือ ปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 18
ในปีนี้ค่ายเพาเวอร์กรีนจึงเลือกโฟกัสกับประเด็นการจัดการปัญหาขยะและการส่งเสริมให้เยาวชนก้าวเข้ามา เป็นกรีนอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อขยายกำลังคนที่สามารถช่วยสื่อสารความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง มีความน่าสนใจและน่าติดตาม เลือกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ามาเรียนรู้ปัญหาขยะและแนวทางการแก้ไขตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้ให้หลากหลาย ครอบคลุม และเกิดประโยชน์กับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย ซึ่งเรามุ่งหวังว่า เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้ จะได้สนุกไปกับประสบการณ์จากค่าย และเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว"