xs
xsm
sm
md
lg

ทส.รับมือภัยแล้ง ให้ความรู้ท้องถิ่นร่วมจัดการน้ำบาดาล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายยุทธพล อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า "นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงได้มอบแนวนโยบายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนา ด้วยแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน"

การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวันนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รวมไปถึงการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้กับภาคประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ เป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สืบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น