xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. มอบน้ำแข็งแห้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง-ฝุ่นพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำแข็งแห้งจำนวน 625 ตัน ให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง ประจำปี 2566 ในงานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ณ หอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานได้อีกทางหนึ่ง


ทั้งนี้ น้ำแข็งแห้ง เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำฝนหลวง โดยเป็นตัวเพิ่มฝนและเร่งอัตราการตกของฝน เกิดจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมาใช้ประโยชน์ โดย ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อการทำฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งไปแล้วกว่า 13,525 ตัน มูลค่ารวม กว่า 108 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น