xs
xsm
sm
md
lg

แนะองค์กรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผนวกโซลูชัน จัดการข้อมูล ESG ให้เป็นอัตโนมัติ ใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เดินหน้าให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ของธุรกิจและองค์กรต่างๆ พร้อมผนึก "เซเนกา อีเอสจี" พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน

โทชิฮิเดะ โอตานิ ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้านการจัดการและควบคุมการเงิน เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การส่งเสริมมาตรการด้าน ESG ต้องอาศัยการรวบรวมและประสานงานของหลายแผนกภายในองค์กร ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการข้ามองค์กรที่ เราเชี่ยวชาญจากการให้บริการมานาน เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่จะทำให้มาตรการต่างๆ นั้นประสบความสำเร็จได้”

เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันด้าน ESG ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอบีม คอนซัลติ้ง จึงร่วมมือกับ
เซเนกา อีเอสจี (Seneca ESG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กร การทำรายงาน และ
การผนวกโซลูชันต่างๆ เข้ากับบริการด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนมาตรการ ESG ของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการผสานรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเพื่อสร้างบริการที่ครอบคลุม กล่าวคือความแข็งแกร่ง
ด้านการนำซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อเก็บและรวมข้อมูลด้าน ESG ที่จำเป็นสู่ศูนย์กลางของเซเนกา และจุดแข็งของ
เอบีม คอนซัลติ้ง ในด้านการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่านการใช้โร้ดแมปที่ออกแบบขึ้นเฉพาะกรณี และการนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติเพื่อสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร” โอตานิ กล่าวเสริม

โทชิฮิเดะ โอตานิ ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้านการจัดการและควบคุมการเงิน เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันด้าน ESG ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอบีม คอนซัลติ้ง จึงร่วมมือกับเซเนกา อีเอสจี (Seneca ESG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กร การทำรายงาน และการผนวกโซลูชันต่างๆ เข้ากับบริการด้านการเงิน เพื่สนับสนุนมาตรการ ESG ของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการผสานรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเพื่อสร้างบริการที่ครอบคลุม กล่าวคือความแข็งแกร่งด้านการนำซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อเก็บและรวมข้อมูลด้าน ESG ที่จำเป็นสู่ศูนย์กลางของเซเนกา และจุดแข็งของเอบีม คอนซัลติ้ง ในด้านการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่านการใช้โร้ดแมปที่ออกแบบขึ้นเฉพาะกรณี และการนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติเพื่อสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร” โอตานิ กล่าวเสริม

เพื่อเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์หลักของบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทหนึ่งที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ด้วยการเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทลูกค้า รวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ บริษัทและสถาบันมากมายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

เอบีม คอนซัลติ้ง เดินหน้าก้าวเข้าสู่โลกแห่งความยั่งยืนในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลักของแนวคิด ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในด้านสิ่งแวดล้อม พยายามจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2573 ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งพลังงานภายในสำนักงานของเอบีมในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มากไปกว่านั้น พนักงานของเอบีมฯ ยังร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ และโครงการริเริ่มเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในด้านส่วนร่วมทางสังคม เอบีมฯ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ผ่านกิจกรรมบริการสังคมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรนอกกำกับของรัฐ โดยใช้ทักษะความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาค บริษัทยังคงพยายามสร้างโลกอนาคตที่ดีขึ้นให้ประเทศญี่ปุ่นและส่วนอื่นๆ ของโลก โดยมีจุดเริ่มต้นที่เอเชีย

เอบีมฯ บริหารจัดการด้วยการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผล เคารพกฎหมาย และยุติธรรม "เราพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างการบริหารที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูล ส่งเสริมธรรมชาติทางสังคม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท"

เอบีมฯ ได้รับการยอมรับในด้านการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงขั้นตอนการลงมือปฎิบัติให้กับลูกค้ามากกว่า 200 รายในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ ผนวกกับความรู้ความชำนาญเฉพาะตัวที่สั่งสมมาตลอดการดำเนินงาน ทำให้สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปปฎิบัติ

“เรานำเสนอบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการสร้างคุณค่าในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นการวางแผนกลยุทธ์ด้าน ESG การจัดการโครงการเพื่อนำมาตรการต่างๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติ รวมไปถึงการแนะนำมาตรการต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้ว” โอตานิ กล่าว

โจนาธาน โฮ ซีอีโอของเซเนกา อีเอสจี
ด้านโจนาธาน โฮ ซีอีโอของเซเนกา อีเอสจี กล่าวว่า “หลักการและค่านิยมของทั้งสองบริษัทมีความสอดคล้องกันอย่างมาก และยังมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเหมือนกัน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการโซลูชันด้านซอฟท์แวร์ของเราในตลาดหลักทั่วเอเชียแปซิฟิกและไกลออกไปมากกว่าเดิม ในด้านการจัดการข้อมูล ESG ให้เป็นอัตโนมัติและใช้งานง่าย การวิเคราะห์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างรายงานตามข้อกำหนดให้กับบริษัทมากมาย ตั้งแต่ SMEs บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันทางการเงิน ตลาดหุ้น และองค์กรรัฐ”

เซเนกา อีเอสจี ช่วยให้บริษัทมากมายจัดตั้งแพลตฟอร์มอีเอสจีได้ด้วย อีพิค (EPIC) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร และเซโน (Zeno) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับผู้จัดการการลงทุน อีพิค (EPIC) จะช่วยให้บริษัทสร้างชื่อเสียงด้าน ESG ในตลาดที่ทำการค้าด้วยการสร้างรายงานที่ตรงตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็น SASB, GRI, TCFD และระเบียบข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ ส่วนเซโน (Zeno) ช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนประเมินการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการควบคุมและความยืดหยุ่นขั้นสูงสุดในการออกแบบการประเมินด้าน ESG สำหรับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น