xs
xsm
sm
md
lg

หลักทรัพย์บัวหลวง รวมพลังทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กิจกรรมสร้างฝายให้สายน้ำ
ปี 2565 เป็นอีกปีที่หลักทรัพย์บัวหลวง
หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยขวัญใจนักลงทุน ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม
รวมไปถึงการอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีพลัง โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในหลายมิติแบบใส่กันมาทั้งใจ ซึ่งหลายโครงการถูกทำมาอย่างต่อเนื่อง

ว่าแล้วเราลองไปสแกนดูกันดีกว่า ว่าทั้งปีที่ผ่านมา มีโครงการอะไรดีๆ ที่น่าสนใจกันบ้าง ก่อนอื่นขอเริ่มที่คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ หลักทรัพย์บัวหลวง หัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เล่าให้ฟังว่า “หลักทรัพย์บัวหลวง เชื่อว่าความยั่งยืนและสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่เราทำนอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว เรายังถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ในการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงาน โดยที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้ลงมือลงแรงกันอย่างจริงจัง”

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ หลักทรัพย์บัวหลวง นำทีมพนักงานไปอนุรักษ์พันธุ์บัว
สำหรับปี 2565 ที่เพิ่งผ่านมา ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทได้ดำเนินโครงการระยะยาวอย่าง “ไผ่ขวาง สร้างสุข” เป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนอย่าง “ดีมีสุข” เพื่อพัฒนาชุมชนรอบวัดไผ่ขวาง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งด้านความเป็นอยู่ การวางแผนชุมชน รวมถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยคาดว่าจะออกจำหน่ายได้ในเร็วๆ นี้ และยังมีการทดลองการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีและมองไปถึงการขยายผลต่อไป


ในส่วนของการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส บริษัทได้มีการระดมทุนครั้งใหญ่ประจำปีจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เงินรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อมอบเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และบ้านเด็กเร่ร่อนที่มีเด็กในความดูแลราว 350 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถ้ารวม 2 ปี มีการบริจาคไปเกือบ 900,000 บาท นอกจากนี้ ในช่วงที่โรงเรียนกลับมาเปิดตามปกติ หลักทรัพย์บัวหลวงยังมอบชุดตรวจ ATK
ให้กับ 5 โรงเรียนในเขตบางรัก โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนที่เคยร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมกับบริษัท ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่กับการมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตทุกปี หลักทรัพย์บัวหลวงจะสนับสนุนให้นักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังเยาวชนที่มาฝึกงานให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม

โดยในปีที่ผ่านมา นศ.ฝึกงาน ได้จัดโครงการชื่อ “พี่พบน้อง สานความสุข” ระดมเงินบริจาคไปมอบเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเฉพาะทาง รวมไปถึงจัดกิจกรรมร่วมสนุกที่สร้างชีวิตชีวาให้กับเด็กที่พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โครงการดนตรี รักษาสมดุลให้ใจ
ในด้านสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์บัวหลวงให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมพาพนักงานและครอบครัวไปร่วมปลูกบัวหลวงสายพันธุ์อาภากรซึ่งเป็นสายพันธุ์หายาก และสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี และยังได้จัดกิจกรรม “สร้างฝายให้สายน้ำ” ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำให้ธรรมชาติ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในชุมชน ซึ่งชาวหลักทรัพย์บัวหลวงได้พาลูกจูงหลานไปช่วยกันสร้างฝายไว้สู้กับสายน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชุมชนยามฤดูแล้งมาเยือน

โครงการ “บัวหลวง ชวนแยกพลาสติก” ถูกจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดีในการแยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถส่งกลับไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเป็นการทำโครงการร่วมกับ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน แห่งประเทศไทย”

โครงการ บัวหลวง ชวนแยกพลาสติก
นอกจากนี้พนักงานยังช่วยกันนำซองเอกสารมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ถือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

และยังเปิดรับบริจาคปฏิทินปีเก่าเพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา รวมถึงรับบริจาคสลิปใบเสร็จที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะ ส่งไปรีไซเคิลเป็นสมุดให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆ
โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะแล้ว ยังสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย

อีกกิจกรรมที่ดูเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจคือ “ดนตรี รักษาสมดุลให้ใจ" โดยพาพนักงานไปเรียนรู้ถึงสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิตที่ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง โดยใช้ดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้รู้จักการยอมรับและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในสังคมได้อย่างมีความเข้าใจ

นับเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นองค์กรธุรกิจมีความพยายามอย่างจริงจังในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและยังส่งต่อแนวคิดไปถึงพนักงานได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งทั้งหมดนี้หลักทรัพย์บัวหลวงหวังเพียงว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะช่วยสร้าง
สังคมที่น่าอยู่ให้กับประเทศของเราต่อไป