xs
xsm
sm
md
lg

ไต้หวันโชว์นวัตกรรมโซลูชันบริหารน้ำ-พลังงานทดแทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาส่งเสริมการค้าและส่งออกไต้หวัน ประจำประเทศไทย หรือ TAITRA จัดสัมมนาหัวข้อ “Taiwan Water Management & Sustainable Energy” โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านจัดการน้ำและพลังงานทดแทน มั่นใจช่วยไทยแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับมือโลกตื่นตัวการพัฒนาแบบยั่งยืน

นายแม็กซ์ จาง ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA) กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนาว่า ไต้หวันมีชื่อเสียงในระดับโลกในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านน้ำ พลังงาน และอุตสาหกรรมกรีนเทค งานสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมได้รับทราบข้อมูลและเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของไต้หวัน

“นโยบายพลังงานสีเขียวเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในไต้หวัน และเราหวังว่าผู้ประกอบการไทยจะพิจารณาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไต้หวันในการลงทุนด้านนี้ เพื่อความสำเร็จด้านบริหารจัดการน้ำและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”

ด้านนายชูชาติ สายถิ่น รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ภัยแล้งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญ จึงต้องผลักดันเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงด้านน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน-ใต้ดิน การบำบัดน้ำเสีย การหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล และการใช้น้ำใต้ดิน โดยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำให้สำเร็จภายใน 3-4 ปีนี้ เพื่อให้สามารถเตรียมรับมือภัยแล้งและความต้องการน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก"

"ในอนาคตคาดว่าจะมีกฎหมายสนับสนุนการลงทุนด้านน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำจากภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับปริมาณการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประสบความสำเร็จ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากไต้หวัน"

ทั้งนี้ การสัมมนาหัวข้อ “Taiwan Water Management & Sustainable Energy” ภายใต้แนวคิด “Shaping Sustainable Future with Taiwan Greentech” จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านจัดการน้ำและโซลูชันพลังงานทดแทนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมของไทยและไต้หวันร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ นายชูชาติ สายถิ่น รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด นายอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม, รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการ บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด นายไมเคิล จง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายภัทรพงศ์ ดิษฐกรโภคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการค้า สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย

งานสัมมนาจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

นอกจากนี้ ผู้บริหาร TAITRA ได้เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทยไปร่วมชมงานและออกบูธในงานนิทรรศการด้านกรีนเทค 3 งาน ที่ไต้หวัน ได้แก่ งาน Taiwan International Water Week จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 งาน Energy Taiwan Exhibition จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 และงาน Taiwan Alliance for Sustainable Supply (TASS) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565