xs
xsm
sm
md
lg

มรดกธรรมแม่ชีศันสนีย์ “อัศวิน 4.0” รับรางวัลสื่อปลอดภัยฯ แก้ปัญหาเยาวชนจากพิษโซเชียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผลงานนวัตธรรมในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ‘ สื่อภาพยนตร์ ’ จากเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ผลงานนวัตธรรมในชื่อโครงการ ‘อัศวิน 4.0’ เป็นนวัตกรรมทางธรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเยาวชนจากพิษโซเชียล ด้วยเทคนิคการผันพลังงานและสร้างเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ต่อเนื่องให้เด็กไทยได้รู้เท่าทันปิศาจในใจตัวเอง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น ที่แม่ซีศันสนีย์ได้พากย์เสียงด้วยตัวเอง นับเป็นมรดกธรรมท้ายๆ ที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้เสถียรธรรมสถานได้สืบสานและต่อยอดสู่เยาวชนทั่วประเทศ


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานประกาศรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการ "เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดี มีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคมเชิงบวกให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม เป็นการสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อภาคภูมิใจและมีแนวโน้มในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม อันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ปี 2563 เสถียรธรรมสถาน โดย “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำโครงการ "นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเด็กให้เป็นอัศวิน 4.0”โดยมีกรอบคิดในการทำโครงการเพื่อติดเบรกทางความคิดและปลดระเบิดเวลาในตัวเด็ก พร้อมกับฉีดวัคซีนให้เด็กและเยาวชนมีภูมิต้านทานต่อสื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันที่เป็นความรุนแรงและไม่เหมาะสมจนสามารถสร้างปัญหาด้านพฤติกรรมและปัญหาสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการนำธรรมะกลับมาสู่วิถีชีวิตในครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ พละ 5 ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมที่พ่อแม่และครูสามารถนำไปสร้างเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เด็กเรียนรู้เพื่อผันพลังงาน จนสามารถจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้


รวมทั้ง สื่อแอนิเมชั่น ‘อัศวิน 4.0’ การ์ตูนที่บอกเล่าเรื่องราวของพลังพิเศษในตัวของมนุษย์ที่สามารถกำจัดปิศาจร้ายคือกิเลสในใจได้ด้วยตัวเองจนได้ผลเป็นความสุขและสามารถแก้ไขทุกปัญหาในชีวิตได้ โดยการออกแบบตัวละครในแอนิเมชั่นชุดนี้ได้นำบุคลิก อุปนิสัย และปัญหาจริงของเด็กที่เข้าร่วมในโครงการ รวมถึงตัวละคร ‘คุณยายจ๋า’ ซึ่งออกแบบตามบุคลิกของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และได้พากย์เสียงตัวละคร ‘คุณยายจ๋า’ ด้วยตัวเอง จนในที่สุดได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 โครงการที่ได้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน และ อรรถพล ศิริมงคล Managing Director บริษัท มัฟฟิน แอนิเมชั่น จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

นี่คือหนึ่งในมรดกธรรมที่ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” มอบไว้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการสร้างโลกโดยผ่านเด็กตามปณิธานการทำงานกว่า 40 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น ที่จะนำธรรมะกลับสู่วิถีชีวิตของคนในทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาชีวิตให้ถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ร่วมกัน

สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน