xs
xsm
sm
md
lg

“วราวุธ” ย้ำอีก! ผลักดัน พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับโลกยุคนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 6 ส.ค. 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation' ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference หรือ TCAC ) ว่า จากปัญหา Climate Change ประเทศไทย จะต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 หรือการทำให้อุณหภูมิโลกลดลง 1.5 องศาเซลเซียส

สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 (COP26) ในความตกลงปารีส ที่ไทยได้เข้าร่วม ณ เมือง Glasgow สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันการเกษตรสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือที่ตนเรียกว่า 'Agri-Tech with Roots' ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ร่วมกับองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน มีการใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตมีราคาสูง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากโครงการ Thai Rice NAMA (ไทย ไรซ์ นามา) โครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมนี และไทย ที่ได้เข้ามาช่วยพี่น้องชาวนาแก้ปัญหาโลกร้อน และช่วยส่งเสริมให้ผลิตข้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี และเทคนิคการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ทำให้สามารถ เพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวราวุธ กล่าวว่า แผนนโยบายของกระทรวงทรัพย์ฯ เป็นแผนงานที่ส่งต่อให้หน่วยงานทั่วประเทศ นำไปลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งหลาย ๆ นโยบายของเรา ลงมือทำจนสำเร็จแล้ว แต่เพิ่งนำมาบอกก็มี เราทำแล้วค่อยเอามาพูด ทั้งนี้เรายังมีภารกิจสำคัญที่ต้องผลักดันให้สำเร็จอย่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ที่ไทยต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ต้องไม่ทับซ้อนกัน

"ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมากพอ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนมีความพร้อม และคนไทยทุกคนก็พร้อมแล้ว ที่จะพาประเทศไทยก้าวไปสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต"


บนเพจเฟซบุ๊ค TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ได้แสดงความขอบคุณ หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชน นักวิชาการ นักอนุรักษ์ เยาวชน ทูตานุทูตจากกว่า 50 ประเทศ และอีกหลายๆภาคส่วน ที่ช่วยกันผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นจริง และสำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม โดยเฉพาะ เพื่อน พี่ น้อง ชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมา

"จบไปแล้วครับ กับการประชุม TCAC : Thailand Climate Action Conference การประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโลกร้อน ที่จำลองการประชุม COP ของสหประชาชาติ มาทำในระดับประเทศ เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศไทย

ขอให้การประชุมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่าง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ของ #เศรษฐกิจสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality and Net Zero GHG Emission"

ไม่ว่ารัฐบาลหน้า รัฐมนตรีที่จะมาดูแลกระทรวงนี้ต่อ จะเป็นใคร ผมก็ขอให้ทุกคน สานต่อการทำงานในแพลตฟอร์มนี้ไว้ เพื่อเป้าหมายที่พวกเรามีร่วมกันในอนาคตครับ


กำลังโหลดความคิดเห็น